Nieuws - 14 december 2006

‘Meer ongemakkelijke vragen stellen aan studenten’

Om de waarheid over klimaatverandering boven tafel te krijgen, moeten docenten meer ongemakkelijke vragen stellen. Het onderwijs moet veranderen als we willen dat studenten in de toekomst bijdragen aan de oplossing van dit probleem en andere complexe kwesties.

Dat betoogde dr. Arjen Wals van de Leerstoelgroep Educatie en competentiestudies maandag 11 december voor zeshonderd jongeren tijdens de Global Environmental Youth Convention 2006 in Dubai in de Verenigde Arabische Emiraten. Op de agenda stond onder andere de vraag hoe onderwijs kan bijdragen aan een duurzamer samenleving. Dat is koren op de molen van Wals die al jaren werkt aan het thema ‘leren voor duurzaamheid’.
Twee weken geleden stond het thema ook in Wageningen op de agenda tijdens een symposium naar aanleiding van de promotie van dr. Paul Kibwika. Die onderzocht of universiteiten in Afrika, en dan met name in Oeganda, bijdragen aan de welvaart en voedselzekerheid. Onvoldoende, was het antwoord. Universiteiten zouden niet alleen hun curriculum moeten aanpassen aan de praktijk. Belangrijker is dat afgestapt wordt van het idee dat voor alles een technische oplossing is en dat er op de universiteiten meer aandacht komt voor persoonlijke reflectie op de rol die afgestudeerden in de samenleving gaan spelen.
Ook het onderwijs aan Wageningen Universiteit stond ter discussie. Wals: ‘Wat moet Wageningen Universiteit doen om in een snel veranderende wereld relevant te blijven? Worden onze studenten wel voldoende uitgerust om een rol van betekenis te spelen bij het omgaan met globalisering, klimaatverandering of de bio-based economy?’
Een van de conclusies was dat interdisciplinair onderzoek en onderwijs meer waardering verdienen. ‘Als de integratie van disciplines een belangrijk kenmerk is van Wageningen Universiteit, als science for impact de nieuwe slogan is, dan moeten onderzoekers niet alleen worden afgerekend op disciplinaire publicaties, maar juist op publicaties in interdisciplinaire tijdschriften en het kunnen communiceren van resultaten met maatschappelijke organisaties en actoren.’