Nieuws - 13 februari 2013

Meer onderzoeksgeld van EU

Wageningen UR heeft in 2012 opnieuw meer onderzoekfinanciering van de EU binnengehaald - 35 miljoen euro. Maar het einde van de groei is in zicht, denkt Peter Jongebloed van Wageningen International.

eu-onderzoek_1.jpg
Wageningen Universiteit en DLO waren halverwege vorig jaar betrokken bij zo’n 380 Europese onderzoeksprojecten, waarvan ruim tachtig als coördinator. Dat leverde Wageningen UR zo’n 35 miljoen euro aan inkomsten op, zegt Jongebloed. Vijf jaar geleden bedroegen de EU-inkomsten nog 27 miljoen.
Begin 2014 gaat  het nieuwe Europese programma voor onderzoek en innovatie van start, Horizon 2020, met een looptijd van 7 jaar. In de EU-begroting was een forse stijging van het onderzoeksbudget opgenomen, maar de Europese regeringsleiders hebben dat budget afgelopen week met 10 miljard gekort om de begroting van de EU sluitend te krijgen. Volgens de laatste berichten uit Brussel komt er 70 miljard euro beschikbaar voor onderzoek en innovatie in de komende 7 jaar. Dat is meer dan de EU in de afgelopen jaren uitgaf, maar vergelijkbaar met het budget in 2013.
 Het binnenhalen van EU-projecten wordt er niet makkelijker op, zegt Jongebloed. ‘Ten eerste neemt de concurrentie toe. In bijna alle lidstaten nemen de onderzoeksbudgetten af. Daarom dienen steeds meer onderzoekers voorstellen in bij de EU, wordt de kwaliteit van de voorstellen steeds beter en de ondersteuning voor onderzoekers steeds professioneler. En ten tweede selecteert de EU meer op innovatie en deelname van bedrijven, om ervoor te zorgen dat kennis leidt tot nieuwe producten of diensten en meer werkgelegenheid. Dat leidt tot meer budget voor bedrijven per project, wat ten koste kan gaan van de kennisinstellingen.’
Wageningen UR haalt de meeste EU-projecten binnen van de Nederlandse kennisinstellingen,  zegt Jongebloed. Op 1 februari 2013 waren er al 442 Europese projecten met Wageningse inbreng: 239 projecten met DLO en 203 met Wageningen Universiteit. TNO volgt met 280 projecten, de TU Delft heeft 254 EU-projecten.