Nieuws - 10 oktober 2002

Meer master- dan bachelorstudenten

Meer master- dan bachelorstudenten

Wageningen Universiteit heeft dit jaar veel meer hbo'ers en buitenlandse studenten dan vwo'ers ingeschreven als student. Tegenover 415 nieuwe vwo'rs stonden op 7 oktober 592 studenten met buitenlandse en hbo-diploma's.

De daling van de instroom uit het vwo zet zich daarmee dit jaar voort. Volgens de afdeling Onderwijs en studentenaangelegenheden stonden op 1 december vorig jaar nog 498 studenten met een vwo-diploma ingeschreven.

Door de stijging van het aantal hbo'ers en buitenlandse studenten heeft Wageningen toch meer eerstejaars ingeschreven dan vorig jaar. Toen stonden op 1 december 994 eerstejaars geregistreerd, nu zullen dat er meer dan 1000 zijn. Op 7 oktober waren het er al 1007, en dat aantal zal nog oplopen doordat een aantal buitenlandse studenten nog verwerkt moet worden. Zij arriveerden te laat vanwege visumproblemen.

Bij de masteropleidingen valt vooral de opleiding Management, Economics en Consumer Studies (Bedrijfs- en consumentenwetenschappen) op met 91 aanmeldingen van hbo'ers en buitenlandse studenten. De verwachting is dat dat aantal nog zal oplopen tot boven de honderd. De opleiding heeft veel energie gestoken in de werving van doorstromers vanuit het hbo.

Opvallend in minder positieve zin zijn Meteorology and Air Quality, Earth System Science en Biology met slechts ??n student.

Bij de Bacheloropleidingen zijn Biologie (74), Voeding en gezondheid (54), Bos- en natuurbeheer (45) en Bedrijfs- en consumentenwetenschappen (43) de grootste. De lijst met inschrijvingscijfers wordt afgesloten door Internationaal land en waterbeheer (8), Agrotechnologie (7) en Biologische productiewetenschappen. | K.V.