Organisatie - 12 februari 2015

Meer leven op de campus

tekst:
Roelof Kleis
5

Het grasveld tussen Atlas en Orion is nu nog leeg en kaal. Maar dat verandert. Volgend voorjaar worden mogelijk de eerste voorstellingen al gegeven in het nieuwe amfitheater op die plek. Het is het meest in het oog springende idee uit het nieuwe inrichtingsplan voor de campus.

De campus is best fraai en groen. De gebouwen zijn imposant, maar de kale vlaktes tussen die gebouwen zijn weinig uitnodigend. Tijd dus voor een make-over. In opdracht van de stuurgroep Doorontwikkeling Wageningen Campus heeft bureau MTD een eerste voorzet gemaakt. Vorige week woensdag werd het concept gepresenteerd in Impulse. Landschapsarchitect Frank Meijer (de M in MTD), Wagenings alumnus, kreeg de opdracht de boel te verlevendigen door ‘op een natuurlijke wijze ontmoetingsplaatsen te creëren’. Want groen en fraai, de campus heeft volgens Meijer een flinke slag te maken. Op deze pagina’s zijn de eerste schetsen te zien. Die eerste tekeningen riepen bij de presentatie veel reacties op. Positieve, maar vooral ook kritische. Zo bleek MTD niet op de hoogte van de uitgewerkte ideeën die de (studenten)projectgroep EAT een jaar geleden presenteerde. EAT wil een academische eetbare tuin op de campus, maar ontwierp en passant het hele terrein tussen Forum en Atlas. Daarbij werd veel aandacht besteed aan de natte ondergrond en het kwelwater. Ook in de plannen van EAT was overigens een amfitheater voorzien. 

grote illustratie_Page_1_Image_0001_HR.jpg

De opzet van MTD is nadrukkelijk een eerste concept. Volgens Meijer zijn de ideeën van EAT en anderen om het kwelgebied als uitgangspunt te nemen bij de verdere groene invulling van het gebied tamelijk eenvoudig in te passen. Projectleider Elike Wijnheimer wijst verder op de zogenoemde watertuin naast Vitae (Rikilt) als de plek bij uitstek waar EAT een plek kan krijgen. Nu is dit terrein nog een braakliggend weilandje. Het Facilitair Bedrijf wil na de zomer al aan de slag met een deel van de nieuwe inrichting. Het hele plan wordt vanwege het beperkte budget (twee ton) overigens in fasen uitgevoerd. Het amfitheater en de verbreding van de brug naar Forum staan daarbij hoog op de verlanglijst. De brug wordt overigens uit andere middelen gefinancierd.

2938_VO_presentatie_inrichtingsplan_Page_26_Image_0004.jpg

IMPULSE Op het lege terrein naast Impulse en Helix is een broertje van het grote amphitheater bij Orion gepland. Extra wandel/ fietspaden over het terrein moeten het gebied aan deze kant van de campus beter ontsluiten.

2938_VO_presentatie_inrichtingsplan_Page_31_Image_0001.jpg


WATERTUIN
De watertuin is dé plek waar studenten en medewerkers aan de slag kunnen met al of niet experimentele tuinconcepten.

2938_VO_presentatie_inrichtingsplan_Page_22_Image_0002.jpgMARKTVELD Het kloppend hart van de campus is en blijft Forum. MTD wil er nog meer dan nu het geval is een soort marktplein van maken. De bestaande brug over de vijver wordt verbreed, waarbij fietsers (noord) en voetgangers (zuid) een eigen strook krijgen. De brug zou volgens MTD langs de vijver door moeten lopen als een houten vlonder die dienst doet als terras. Of een (duur) terras haalbaar is, moet overigens nog blijken. Op het terrein komen lange zitbanken. De term marktveld moet je volgens projectleider Elike Wijnheimer letterlijk nemen. Venters kunnen hier terecht. Een extra brug over de vijver bij Orion, zoals op de tekening te zien, is overigens volgens het Facilitair Bedrijf uitgesloten.

2938_VO_presentatie_inrichtingsplan_Page_26_Image_0002.jpg

AMFITHEATER Tussen Atlas en Orion komt een openluchttheater voor ruwweg driehonderd personen. De tribune krijgt de vorm van een amfitheater; een paar halfronde terrassen die licht uitsteken boven het maaiveld. Het geheel wordt met bomen omgeven. De constructie op de plek van de Mansholtlaan is een eerste schets voor de aansluiting van de campus op de Kennisas Ede-Wageningen. Het prominenter in beeld brengen van die as is een initiatief van Food Valley.

Re:acties 5

 • waterlanders

  In Impulse, stippeneng 2, staat tot 15 juli 2015 een computerspel met twee grote rode knoppen, regelmatig overdag te spelen. Vormgegeven en geprogrammeerd door beeldend kunstenaar Remco de Kluizenaar, van de groep Waterlanders.
  Dit alvast voor de huidige verlevendiging van de Campus.

  Reageer
 • Sanda Lenzholzer

  ... okay dan- in de nieuwste Resource werd om de mening van de landschapsarchitecten van de WU gevraagd en omdat ik met verlof was komt mijn reactie ietsje laat...
  Ik heb gedurende de laatste vier jaar met de MSc studenten van het vak ‘Design Approaches’ elk jaar over de campus nagedacht en ze als oefening eraan laten ontwerpen.
  Het is leuk dat met een amfitheater als hoofdingreep iets aan de verlevendiging van de campus zal worden gedaan. Wel ligt de beoogde plek ver van het ‘centrum’ waar de meeste studenten komen, namelijk het gebeid tussen Forum, Orion en Atlas. Dat natte open ‘centrum’ gebied is nu een van de hoofdkritiekpunten van iedereen en heeft tot de naam Wageningen ‘swampus’ geleid. In de nieuwe plannen zou het goed zijn om daar een of meerdere ontmoetingsplekken te creëren en iets aan de begaanbaarheid te doen..
  Bij onze studies kwam daarnaast telkens naar voren dat er vooral problemen zijn met het wegennet dat niet logisch is en voor een groot deel te smal uitgevoerd is. Voor dit hoofdprobleem zie ik helaas nog geen oplossing in de nieuwe plannen van MTD en hoop dat daar nog aan gewerkt wordt.
  Verder gaat voor iedereen het verplaatsen op de campus steeds gepaard met blootgesteld zijn aan de elementen. De paden hebben niet eens een bomendak en er zijn langs de hoofdroutes ook geen ‘schuil- eilanden’. Ook daar kan nog iets aan gedaan worden.
  Wellicht kunnen deze punten in de verdere stappen mee worden genomen? Ik ben graag bereid om ook eens face to face met de ontwerpgroep te praten.

  Reageer
  • Remco de Kluizenaar

   een amphitheater is een mooi idee, maar is er ook een pro aktieve programmeur met budget bij bedacht? een leeg amfitheater zonder die toevoeging is bij zijn voltooiing al een archeologische opgraving. Of vergis ik me en worden in dat amfitheater spontaan dingen georganiseerd door ..... ?

   De WUR heeft bij mijn weten op dit moment als enige residue van de CSA subsidie nog Roomservice 1x per jaar als StudiumGenerale aktiviteit. (CSA was een culturele pot waaruit movie W, het Hemeltje en div culturele programmeringen op diverse plekken, vaak studentenverenigingen, 4 voorstellingen per jaar per vereniging oid medebekostigd werden zo'n 10 jaar geleden. Roomservice is één avond per jaar met zo'n 6? kleine optredens.)
   Theatervoorstellingen zijn niet of nauwelijks te bekostigen uit kaartverkoop alleen. Voor theatergroepen is het dus geen verdienmodel om zelf initiatief te nemen, pr te doen en kaartverkoop te regelen, waarbij "de locatie om niet gegund wordt door de WUR".
   ik ben benieuwd of hier in het kader van het aanleggen van een amfitheater over is nagedacht: waarvoor leg je het aan? hoe zorg je dat je het ergens voor hebt aangelegd?

 • Pieter Boone, landschapsarchitect Alterra

  goed dat er aandacht is voor de inrichting van de campus en dat daarvoor een ontwerp wordt gemaakt. Uit het artikel maak ik op dat in de verkenning door MTD een aantal (gebruikers)wensen en ambities niet zijn meegenomen. Dat doet vermoeden dat communicatie en participatie wellicht niet goed verliepen(ik zeg het voorzichtig want ik werk pas sinds september 2014 bij Alterra)? Nu ligt er een voorlopig ontwerp dat om tactische redenen een concept wordt genoemd waarbij "zaken nog makkelijk in te passen zijn". Dat klinkt heel erg naar een traditioneel inrichtingsproces waarbij het plan van de landschapsarchitect centraal staat in plaats van een proces waarin ambities van gebruikers integraal opgaan in een functionerend plan met een sterke ruimtelijke indentiteit.
  Is er nog tijd om dat - alsnog - te doen? Te veel ideeën die hier leven staan nu buitenspel! Ik bied aan te faciliteren.

  Reageer
 • GF

  Opmerkelijk dat de WUR zoveel kennis in huis heeft (denk bv. aan de Environmental Science Group), maar voor een concreet probleem schijnbaar toch extern advies moet vragen.

  Reageer
 • Willem Spekking

  Zou er ook een CO2bos kunnen komen om alle km's die de WUR vervliegt omgezet kunnen worden in duurzame CO2. Dus telkens als er voorde WUR moet worden gevlogen komen er x bomen bij.
  Ook zouden de hoogleraren die aftreden of stoppen in de gelegenheid moeten worden gesteld een boom(met naamgeving) te doneren.

  Reageer

Re:ageer