Nieuws - 12 februari 2015

Meer leven op de campus

tekst:
Roelof Kleis

Het grasveld tussen Atlas en Orion is nu nog leeg en kaal. Maar dat verandert. Volgend voorjaar worden mogelijk de eerste voorstellingen al gegeven in het nieuwe amfitheater op die plek. Het is het meest in het oog springende idee uit het nieuwe inrichtingsplan voor de campus.

De campus is best fraai en groen. De gebouwen zijn imposant, maar de kale vlaktes tussen die gebouwen zijn weinig uitnodigend. Tijd dus voor een make-over. In opdracht van de stuurgroep Doorontwikkeling Wageningen Campus heeft bureau MTD een eerste voorzet gemaakt. Vorige week woensdag werd het concept gepresenteerd in Impulse. Landschapsarchitect Frank Meijer (de M in MTD), Wagenings alumnus, kreeg de opdracht de boel te verlevendigen door ‘op een natuurlijke wijze ontmoetingsplaatsen te creëren’. Want groen en fraai, de campus heeft volgens Meijer een flinke slag te maken. Op deze pagina’s zijn de eerste schetsen te zien. Die eerste tekeningen riepen bij de presentatie veel reacties op. Positieve, maar vooral ook kritische. Zo bleek MTD niet op de hoogte van de uitgewerkte ideeën die de (studenten)projectgroep EAT een jaar geleden presenteerde. EAT wil een academische eetbare tuin op de campus, maar ontwierp en passant het hele terrein tussen Forum en Atlas. Daarbij werd veel aandacht besteed aan de natte ondergrond en het kwelwater. Ook in de plannen van EAT was overigens een amfitheater voorzien. 

grote illustratie_Page_1_Image_0001_HR.jpg

De opzet van MTD is nadrukkelijk een eerste concept. Volgens Meijer zijn de ideeën van EAT en anderen om het kwelgebied als uitgangspunt te nemen bij de verdere groene invulling van het gebied tamelijk eenvoudig in te passen. Projectleider Elike Wijnheimer wijst verder op de zogenoemde watertuin naast Vitae (Rikilt) als de plek bij uitstek waar EAT een plek kan krijgen. Nu is dit terrein nog een braakliggend weilandje. Het Facilitair Bedrijf wil na de zomer al aan de slag met een deel van de nieuwe inrichting. Het hele plan wordt vanwege het beperkte budget (twee ton) overigens in fasen uitgevoerd. Het amfitheater en de verbreding van de brug naar Forum staan daarbij hoog op de verlanglijst. De brug wordt overigens uit andere middelen gefinancierd.

2938_VO_presentatie_inrichtingsplan_Page_26_Image_0004.jpg

IMPULSE Op het lege terrein naast Impulse en Helix is een broertje van het grote amphitheater bij Orion gepland. Extra wandel/ fietspaden over het terrein moeten het gebied aan deze kant van de campus beter ontsluiten.

2938_VO_presentatie_inrichtingsplan_Page_31_Image_0001.jpg


WATERTUIN
De watertuin is dé plek waar studenten en medewerkers aan de slag kunnen met al of niet experimentele tuinconcepten.

2938_VO_presentatie_inrichtingsplan_Page_22_Image_0002.jpgMARKTVELD Het kloppend hart van de campus is en blijft Forum. MTD wil er nog meer dan nu het geval is een soort marktplein van maken. De bestaande brug over de vijver wordt verbreed, waarbij fietsers (noord) en voetgangers (zuid) een eigen strook krijgen. De brug zou volgens MTD langs de vijver door moeten lopen als een houten vlonder die dienst doet als terras. Of een (duur) terras haalbaar is, moet overigens nog blijken. Op het terrein komen lange zitbanken. De term marktveld moet je volgens projectleider Elike Wijnheimer letterlijk nemen. Venters kunnen hier terecht. Een extra brug over de vijver bij Orion, zoals op de tekening te zien, is overigens volgens het Facilitair Bedrijf uitgesloten.

2938_VO_presentatie_inrichtingsplan_Page_26_Image_0002.jpg

AMFITHEATER Tussen Atlas en Orion komt een openluchttheater voor ruwweg driehonderd personen. De tribune krijgt de vorm van een amfitheater; een paar halfronde terrassen die licht uitsteken boven het maaiveld. Het geheel wordt met bomen omgeven. De constructie op de plek van de Mansholtlaan is een eerste schets voor de aansluiting van de campus op de Kennisas Ede-Wageningen. Het prominenter in beeld brengen van die as is een initiatief van Food Valley.