Nieuws - 26 februari 2015

Meer kunstmest

tekst:
Albert Sikkema

Het gebruik van kunstmest in de wereld blijft de komende jaren stijgen, voorspelt de wereldvoedselorganisatie FAO. In 2018 zal het kunstmestgebruik 25 procent hoger liggen dan in 2008. De groei vindt vooral in Afrika plaats. In Europa zal het kunstmestgebruik dalen. Dat is goed nieuws, vindt Martin van Ittersum, hoogleraar bij Plantaardige productiesystemen.

‘Het is goed om te zien dat het kunstmestgebruik in  Europa verder afneemt. In Noordwest-Europa dalen de  verkoopcijfers. Veel bodems hier zijn verzadigd met  fosfaat. Dat geldt ook voor China, daar moet het kunstmestgebruik  ook omlaag om het milieu en grondstoffen  te sparen.’ 

Waarom is de stijging van het gebruik dan toch goed  nieuws?
‘Ik vind vooral de stijging in Afrika hoopvol. Collega  Joost Wolf liet me juist cijfers zien uit Ethiopië, het  stikstofgebruik is de afgelopen jaren verdubbeld, fosfaatgebruik  is verdriedubbeld. Dat vertaalt zich in hogere  landbouwopbrengsten. Veel Afrikaanse bodems  hebben meer meststoffen nodig om de voedselproductie  te verbeteren. In veel Afrikaanse landen gebruiken  de boeren tussen de 0 en 20 kilo stikstof per hectare.  Dat is te weinig om goed te kunnen boeren.’ 

Is kunstmest nodig om de bodemvruchtbaarheid te  verbeteren?
‘Om de bodemvruchtbaarheid te verbeteren, moet je  een combinatie hebben van kunstmest, gewasresten  en organische mest. Alleen organische mest geeft niet  genoeg nutriënten aan de bodem. Maar een hoge  kunstmestgift heeft geen zin als een bodem te weinig  organische stof bevat of te zuur is. 

Ethiopië subsidieert kunstmestgebruik. Is dat nodig?
‘Subsidies kunnen helpen. Je moet je realiseren dat  veel Afrikaanse boeren aan het begin van het seizoen,  wanneer ze kunstmest nodig hebben, geen geld hebben.  Een subsidie kan er voor zorgen dat ze toch kunstmest  kunnen gebruiken.