Nieuws - 30 juni 2010

Meer intimidatie op de werkvloer

Helft van de klachten bij vertrouwenspersonen gaat over intimidatie. Vooral door leidinggevenden.

iStock_000006973234XSmall.jpg
Volgens het jaarverslag over 2009 kwamen er vorig jaar 49 klachten binnen bij de vertrouwenspersonen Ongewenste omgangsvormen van Wageningen UR. Lolke Sijtsma, zegsman van de vertrouwenspersonen: ‘In zeker de helft van de klachten bij medewerkers gaat het om intimidatie, vooral door leidinggevenden. Het neemt toe, en dat vinden we zorgelijk.' De overige klachten gingen over seksuele intimidatie, pesten, agressie en discriminatie.
De vertrouwenspersonen hopen de omvang van bedreigend gedrag beter in kaart te brengen via de onlangs afgenomen medewerkersenquête. Aan de directie adviseren ze om intimidatie aan bod te laten komen in R&O-gesprekken en sociale vaardigheden van leidinggevenden te verbeteren. Verder proberen ze bij slachtoffers de drempel te verlagen om erover te praten.
In eerdere jaren werden vier en nul klachten gemeld, maar de cijfers zijn niet vergelijkbaar. Tot 2008 werden alleen de (formele) bezwaren bij de klachtencommissie vermeld, in 2009 zijn ook de klachten bij vertrouwenspersonen in het sociaal jaarverslag meegenomen. In 2009 kwam één formele klacht binnen.
Een overzicht van de vertrouwenspersonen staat op intranet.