Nieuws - 1 januari 1970

Meer inspraak van vrouwen kan leefbaarheid platteland verbeteren

Het zou de leefbaarheid van het platteland ten goede komen als vrouwen meer te zeggen kregen in de inrichting van het platteland. Maar simpelweg meer vrouwen benoemen in de reconstructiecommissies blijkt geen zin te hebben.

De leefbaarheid op het platteland gaat achteruit, en het zijn vooral vrouwen die daar last van hebben. Het verdwijnen van winkels, postkantoren en kinderopvang in de buurt is een probleem voor iedereen, maar vrouwen hebben er vaak als eerste last van. Leefbaarheid is ook een onderwerp in het overleg over de reconstructie, de herindeling van de zandgebieden in de oostelijke provincies. Behalve een herverdeling van varkensbedrijven, gaat het in de reconstructie ook om leefbaarheid op het platteland. Verschillende belangengroepen hebben inspraak in die reconstructie. Professionele lobbyisten zoals LTO en provinciale milieuorganisaties verdedigen de landbouw en het milieu in de plannen, maar als het gaat om leefbaarheid, is er geen professionele belangenbehartiger.
Dr Bettina Bock van de leerstoelgroep rurale sociologie onderzocht of vrouwen hierin een bijzondere rol kunnen hebben. Meer inspraak van vrouwen zou inderdaad goed zijn voor de leefbaarheid, stelt Bock, al benadrukt ze dat het eigenlijk gaat om inspraak van burgers in het algemeen.
In Gelderland zijn vrouwen er na veel aandringen in geslaagd een plaats in de reconstructiecommissies te krijgen. Maar het blijkt dat vrouwen in de commissies vervolgens weinig voor elkaar kregen. Ze deden het werk in hun vrije tijd en moesten het opnemen tegen de professionele lobbyisten van LTO en milieuorganisaties. Om het werk van de vrouwen succesvol te maken, zouden ze veel meer ondersteund moeten worden, concludeert Bock. In Overijssel pakte de provincie het anders aan en zette van meet af aan professionals in de commissies om te pleiten voor leefbaarheid. Die werden ingehuurd van een emancipatiebureau. Probleem daar was weer dat die professionals de aansluiting met de gewone mensen op het platteland misten. | J.T.