Nieuws - 23 juni 2011

Meer inkomen leidt niet vanzelf tot beter bestuur

Goed bestuur is een voorwaarde voor economische vooruitgang in ontwikkelingslanden. Maar als mensen in een corrupt land meer geld gaan verdienen, leidt dat niet tot ontwikkeling maar tot meer corruptie.

corruptie-300x205.jpg
Dat blijkt uit een publicatie van de ontwikkelingseconomen Maarten Voors en Erwin Bulte in het Journal of African Economies.
Als een ontwikkelingsland goed wordt bestuurd, is dat goed voor de economische groei, blijkt uit economisch onderzoek in Afrikaanse landen. Omgekeerd leiden die economische groei en hogere inkomens weer tot meer ontwikkeling en minder corruptie, stelt een groep onderzoekers. Zo zou een zichzelf versterkend proces ontstaan van economische groei en goed bestuur. Maar klopt dat wel?
Voors zocht naar parameters waarmee hij dat verband tussen bestuur en inkomen kon uitrekenen. Hij gebruikte de mate van corruptie als indicator van (slecht) bestuur en nam de regenval als voorwaarde voor een hoger inkomen. In de meeste Afrikaanse landen is de economie sterk afhankelijk van de landbouw, waarbij de neerslag de belangrijkste externe factor is voor een goede oogst. Meer regen betekent dus tijdelijk meer inkomen.
Toen hij de neerslag- en corruptiecijfers van verschillende Afrikaanse landen vergeleek, bleek dat landen met veel corruptie nog corrupter werden door de extra inkomsten. In landen met weinig corruptie nam de corruptie juist af bij meer regen en een goede oogst. Voors concludeert dat het zichzelf versterkend proces van economische groei en goed bestuur in sommige Afrikaanse landen bestaat, maar dat andere Afrikaanse landen in een soort armoedeval zitten: meer geld leidt alleen maar tot meer patronage en nepotisme. Investeringen in goed bestuur in ontwikkelingslanden zijn dus een voorwaarde voor duurzame economische ontwikkeling, concluderen Voors en Bulte.