Wetenschap - 1 januari 1970

Meer hekken voor beter gras

Het is een mooi gezicht, schapen die vrij rondlopen over de uitgestrekte graslanden in Ierland. Dit komt echter de graskwaliteit niet ten goede. Meer afrasteringen zijn nodig.

Door het plaatsen van meer afrasteringen en het iedere dag verplaatsen van de schapen naar aangrenzende veldjes stijgt het klavergehalte substantieel. Dat is gunstig voor het gras, omdat het zorgt voor een natuurlijke stikstofbemesting. Dat schrijven ir. Pieter de Wolf van Praktijkonderzoek Plant & Omgeving en dr Rogier Schulte van het Ierse landbouwinstituut Teagasc in het Irish Journal of Agricultural and Food Research.
In het experiment steeg het klavergehalte tot meer dan dertig procent tijdens het groeiseizoen. Op de grootste velden, waar de schapen een week stonden, bleef het gehalte onder een schamele tien procent hangen. De verklaring is dat de schapen op de grote velden telkens de lekkere klaverblaadjes tussen het gras uit pikken. Op de kleinste veldjes heeft klaver meer kans, omdat de schapen op tijd verhuizen.
Al langer bestond het vermoeden dat deze vorm van strip-grazing, het snel roteren van schapen over de velden, gunstig is voor klavergrasweiden en de productiviteit van de schapenhouderij, maar dit was tot nu toe niet overtuigend aangetoond. In Ierland zijn grote uitgestrekte standweiden de norm. Schulte: 'Een kudde van honderd schapen graast ongeveer een kwart hectare gras per dag. Dit moet je begrenzen, maar dat kan wel duur uitpakken voor de afrastering. Waarschijnlijk is een halve hectare per kudde realistischer.' De bevindingen zijn vooral toepasbaar op de graslanden in de valleien in Ierland. / HB