Nieuws - 7 december 2006

Meer gezonde vetzuren in biomelk

In het voorjaar en de zomer zijn de vetten in biologische melk gezonder dan in de reguliere melk. Dat blijkt uit een gezamenlijk onderzoek van de Animal Sciences Group en het Louis Bolk Instituut. Biomelk bevat in die periode tot zeventig procent meer geconjugeerd linolzuur (CLA) en zestig procent meer omega-3-vetzuren.

‘Onderzoekers weten al langer dat de vetzuren in biologische melk anders van samenstelling zijn dan de vetzuren van gangbare melk’, zegt ir. Jan de Wit van het Louis Bolk Instituut. ‘Maar dat is in Nederland nooit systematisch onderzocht. Vandaar dat de biologische melkveehouderijsector aangedrongen heeft op dit onderzoek.’
Het officiële onderzoeksrapport verschijnt pas in het voorjaar van 2007. Het is gebaseerd op kwartaalanalyses van telkens zes pakken biomelk en zes pakken reguliere melk. ‘De gegevens van het laatste kwartaal zijn nog niet binnen’, zegt De Wit. ‘Maar wat we nu al hebben gevonden is ook al interessant.’
De melk van biologische koeien is onder meer gezonder doordat de dieren vaker in de wei staan. In het voorjaar staan koeien van gangbare melkveehouders vaak nog op stal, maar lopen veel biokoeien al in de wei. Ook in de zomer zijn biologische koeien meer buiten. ‘Bovendien groeit in biologische weiden meer klaver’, zegt De Wit. Biologische boeren gebruiken geen kunstmest maar zaaien klaver in om meer stikstof in de grond te krijgen. Koeien krijgen door meer klaver te eten meer CLA in de melk, een vetzuur dat het immuunsysteem stimuleert en de kans op kanker verkleint.
Als de koeien op stal staan wordt het verschil tussen de beide soorten melk kleiner, blijkt uit het onderzoek. Dan bevat biologische melk nog maar twintig procent meer CLA dan gangbare melk. Door het voeren van kuilgras, snijmaïs en krachtvoer krijgen koeien minder CLA in de melk. Jong gemaaid kuilgras zorgt daarentegen voor meer CLA.
Voor de omega-3-vetzuren in de melk, die je ook vindt in vis, is het verschil tussen bio- en reguliere melk gedurende het jaar constant.