Nieuws - 19 december 2017

Meer geld voor onderwijs in begroting 2018

tekst:
Albert Sikkema

De Student Staff Council is deze week akkoord gegaan met de begroting 2018 van de universiteit. De raad van bestuur trekt 2 miljoen extra uit om onderwijsknelpunten te verminderen.

Onderwijspracticum, ©Jesse Reij

De raad van bestuur had de uitgaven van de leerstoelgroepen voor 2018 al met 2 procent verhoogd, om zo de toename van de Rijksbijdrage van het onderwijsministerie aan het onderwijsveld door te spelen. Maar de medezeggenschapsraad van de universiteit vond dat onvoldoende. De Student Staff Council, die instemmingsrecht heeft bij de begroting, vroeg en kreeg 25.000 euro extra per leerstoelgroep. Dat komt neer op zo’n twee miljoen euro extra.  

Extra geld
Tevens wil de medezeggenschapsraad weten hoe de leerstoelgroepen dit extra geld gaan besteden. Vorig jaar stelde de Student Staff Council ook al de vraag waar het extra onderwijsgeld blijft aan de universiteit. De leerstoelgroepen krijgen extra geld maar trekken nauwelijks extra personeel aan. Een commissie onder leiding van oud-onderwijsdirecteur Tiny van Boekel ging dat uitzoeken. In november constateerde hij dat de personele opvang van de groei sterk verschilt per leerstoelgroep en dat de werkdruk is toegenomen. In oktober 2018 wil de Student Staff Council een vervolgonderzoek naar de besteding van het onderwijsgeld, ditmaal met cijfers.

Studievoorschotmiddelen
Voorts heeft de studentenraad weer advies uitgebracht over de besteding van de studievoorschotmiddelen. Dat geld, een paar miljoen per jaar, moet de universiteit in onderwijsverbetering steken ter compensatie van het afschaffen van de basisbeurs. De studentenraad adviseert om het geld te besteden aan trainingen om groepswerk te verbeteren, schrijfcursussen en meer studiebegeleiders, zoals een studentpsycholoog en decaan.

De studentenraad heeft adviesrecht over de begroting, de Student Staff Council heeft instemmingsrecht.