Nieuws - 15 mei 2008

Meer geld voor landbouw in ontwikkelingslanden

De ministers Verburg van landbouw en Koenders van ontwikkelingssamenwerking investeren de komende jaren samen per jaar vijftig miljoen euro extra in versterking van de landbouw in ontwikkelingslanden. ‘Een duidelijk teken dat de landbouw weer helemaal terug is van weggeweest’, zegt dr. Bram Huijsman, directeur van Wageningen International.

De nieuwe plannen staan in een gezamenlijke nota van de ministeries van landbouw en ontwikkelingssamenwerking die vorige week donderdag door beide ministers werd gepresenteerd. Koenders noemde de investering een ‘structureel antwoord op de voedselcrisis in de wereld’. De nota is verder een logisch Nederlands vervolg op het World Development Report van de Wereldbank dat de landbouw centraal stelt in de ontwikkelingssamenwerking. Doel van het extra geld is onder andere het verhogen van de productiviteit van de landbouw, betere dienstverlening en het vergroten van de voedselzekerheid, maar ook ontwikkeling van ketens en verbetering van de markttoegang voor arme boeren.
Huijsman is vooral verheugd over de samenwerking tussen LNV en DGIS. ‘Landbouw is nu ook bij DGIS een belangrijk onderwerp. Dat is tien jaar lang niet zo geweest.’ Koenders beaamde dat tijdens de presentatie: ‘De landbouwsector heeft ten onrechte te weinig aandacht gehad.’
Veel van het extra budget gaat naar internationale, Afrikaanse of Aziatische instellingen, die onder meer werken aan onderzoek en onderwijs. Het gaat om het opbouwen van boerenorganisaties in rurale gebieden tot hulp bij de bestrijding van dierziektes, en van capaciteitsopbouw voor het maken van landbouwbeleid tot het opzetten van een landbouwschool in Uruzgan. Huijsman: ‘Meer dan ooit is Afrika klaar om zelf richting te geven aan die ontwikkelingen. Wageningen UR heeft kwaliteit te bieden en is nooit uit Afrika weggeweest, dus ik verwacht dat er ook voor ons meer werk aankomt.’