Nieuws - 12 december 2012

Meer geld voor DLO vanuit topsectoren

De toekenning van kennis- en innovatieprojecten door de topsectoren Agrofood en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen pakt goed uit voor DLO. Dat melden Martin Kropff en Ernst van den Ende, beiden lid van de topteams. Het bedrijfsleven steekt volgend jaar ruim 4 miljoen euro extra in Wagenings onderzoek. Mede als gevolg hiervan groeit de bijdrage van de overheid met 4 a 5 miljoen euro.

topsectoren.jpg
De topsectoren Agrofood en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen hebben afgelopen week vastgesteld welk onderzoek in 2013 financiering krijgt. Onderzoeksprojecten op het gebied van duurzame veehouderij, plantenveredeling en resource efficiency – meer voedsel met minder inputs scoren goed. Door de toekenning profiteren de kenniseenheid Plant, AFSG (biobased economy) en Dier. Het LEI krijgt wat minder opdrachten dan dit jaar, Alterra evenveel.
Het bedrijfsleven had vier tot vijf keer meer onderzoeksvoorstellen met Wageningse inbreng ingediend dan de topsectoren konden honoreren. ‘Dat is een heel goed teken’, zegt Kropff, ‘het laat zien dat het bedrijfsleven graag met ons wil samenwerken.’ De afgelopen maand hebben de TKI’s (topconsortia voor kennis en innovatie) een keuze gemaakt uit de onderzoeksvoorstellen.
Plantgezondheid en gewasbescherming scoort ook goed bij de beoordeling. Daarentegen kan DLO volgend jaar minder onderzoek doen op het gebied van voedselveiligheid. ‘Jammer’, zegt Kropff. ‘De overheid vindt dat de bedrijven hierin moeten investeren, maar die hebben niet veel voorstellen op dit thema ingediend.’
In totaal ontvangt DLO komend jaar meer onderzoeksgeld op het gebied van de topsectoren dan dit jaar. Het ministerie van EZ draagt, net als dit jaar, 13 miljoen euro bij aan de nieuwe goedgekeurde projecten. Ook de bedrijven steken vele miljoenen in deze projecten. Door de investeringen van bedrijven krijgt Wageningen UR nu ook een zogeheten TKI-toeslag van de topsectoren: bij elke euro van bedrijven legt de overheid 25 eurocent bij. Dat levert nog eens 4 a 5 miljoen euro extra op voor nieuwe en bestaande projecten, zegt Kropff. Hoeveel de onderzoeksgroepen er volgend jaar precies op vooruit of achteruit gaan, is nog niet duidelijk.
Volgend jaar beoordelen de topsectoren opnieuw publiek-private onderzoeksprojecten. De rol van de universiteit in de topsectoren moet nog verder groeien, vindt  Kropff. Nu NWO is aangehaakt bij de topsectoren, maakt ook meer fundamenteel onderzoek met bedrijven extra kans op goedkeuring. Maar dat hangt wel sterk af van de kennisvraag van de bedrijven. ‘De veredelings- en fokkerijbedrijven willen fundamenteel onderzoek doen met de universiteit’, zegt Van den Ende. ‘Maar de tuinbouw geeft expliciet aan dat ze geen fundamenteel onderzoek wil, maar innovatie in de praktijk.’ Ook bij het bodem- en gewasbeschermingsonderzoek wil de private sector vooral toepassingen en weinig fundamenteel onderzoek, zegt Kropff. Maar dat biedt weer kansen voor het Wageningse praktijkonderzoek.