Nieuws - 1 mei 2017

Meer geld naar universiteiten, minder naar instituten

tekst:
Hoger Onderwijs Persbureau

Tussen 2010 en 2021 gaat er 15 procent meer overheidsgeld voor wetenschap en innovatie naar hogescholen, universiteiten en onderzoekfinancier NWO. Daarentegen leveren onderzoeksinstituten als TNO, Wageningen Research en Deltares 28 procent in.

<beeld: Rathenau-instituut>

De bekostiging van onderzoek aan hogescholen en universiteiten neemt sinds 2010 geleidelijk toe, blijkt uit het jaaroverzicht van het Rathenau-instituut. Maar de doelstelling om 2,5 procent van het  bruto binnenlands product (bbp) uit te geven aan research & development wordt bij lange niet gehaald.

Ambitie
Het gat tussen ambitie en werkelijkheid wordt zelfs nog groter doordat de economie aantrekt  terwijl de overheidsinvesteringen min of meer gelijk blijven. Om alsnog aan 2,5 procent bbp te komen zou de overheid zo’n achthonderd  miljoen euro per jaar méér moeten investeren en het bedrijfsleven een veelvoud daarvan.

De onderzoeksuitgaven van de Nederlandse overheid zijn de afgelopen jaren gestegen van 6,1 naar 6,5 miljard euro, maar dalen daarna weer naar 6,3 miljard in 2021. De uitgaven voor de onderzoeksinstituten voor toegepast onderzoek dalen gemiddeld met 28 procent. De uitgaven voor Wageningen Research dalen zelfs met 33 procent.

Lichtpunt 
Een lichtpuntje is dat Nederland steeds meer Europees geld voor wetenschap en innovatie ontvangt. Elke geïnvesteerde euro levert ruim anderhalve euro op. Nederland doet het vooral goed bij de ERC-beurzen voor startende en ervaren onderzoekers. Van de 4,2 miljard aan ERC-beurzen ging 391 miljoen euro naar Nederland.