Nieuws - 19 augustus 2015

Meer frisse lucht in Forum

tekst:
Koen Guiking

De ruimte in Forum waar Van Hall Larenstein zat, is fors verbouwd deze zomer. Op de vijfde verdieping is een grote open studio gecreëerd voor de opleiding Landschapsarchitectuur.

'Van Hall Larenstein' op de brug in Forum

Op de onderkant van brug naar het gebouwdeel dat onder handen is genomen staat nu nog ‘Van Hall Larenstein’. Als die letters binnenkort verwijderd worden, herinnert niks in Forum meer aan de hogeschool die er jarenlang gehuisvest was. De opleiding Landschapsarchitectuur betrekt nu een groot deel van deze ruimte.

Wie straks de brug op de vijfde verdieping oversteekt, zal direct weten dat dit het domein is van de landschapsarchitecten in opleiding. Hun laatste werk wordt er geëxposeerd. En ook vanaf de ingang van het gebouwdeel boven de bibliotheek is duidelijk dat hier op een andere manier les gegeven wordt. Er is één grote, lichte studio gecreëerd waar tekentafels en posterborden komen te staan. De vele kleine werkkamertjes zijn weggehaald. ‘Landschapsarchitectuur stelt andere eisen aan onderwijsruimte dan andere opleidingen’, weet Ludy Zeeuwen, gebouwbeheerder van Forum. Samen met hoogleraar Adriaan Geuze en de architect van Forum bekeek ze hoe die wensen kon inwilligen.

‘Deze ruimte is niet geschikt voor collegezalen’, toont Zeeuwen, wijzend naar de grote glazen koepel in het midden van de zaal, van waar je naar beneden in de bibliotheek kijkt. Rond de koepel staan straks PC’s, de rest van de ruimte zal geen vaste indeling hebben, vertelt Zeeuwen. ‘Bij Landschapsarchitectuur werken studenten uit verschillende jaren samen in een open studio, zodat ze van elkaar kunnen leren. Afhankelijk van de projecten waaraan ze werken kunnen studenten zelf bepalen waar ze hun tekentafels en posterborden neerzetten.’

Glazen koepel boven de bibliotheek
Inrichting van de presentatieruimte op de vijfde verdieping, met een balkon op de zesde

Naast de grote studio is een presentatieruimte gebouwd, met een afgesloten balkon dat vanaf de zesde verdieping te bereiken is. ‘Het was een uitdrukkelijke wens van Adriaan Geuze om een ruimte te hebben waar studenten hun werk aan elkaar kunnen presenteren’, verklaart Zeeuwen. ‘De zaal kan overigens ook voor andere doeleinden gebruikt worden.’

Ook de voormalige lunchruimte van VHL – een lichte, open ruimte boven de ingang op de vijfde verdieping – staat straks vol tekengerei van Landschapsarchitectuur. Verder krijgt ook Landschapsplanning hier eigen lokalen. In de overige twee verdiepingen van het voormalige VHL-deel zijn algemene onderwijsruimtes gemaakt, geschikt voor alle opleidingen. Dat is uiteraard niet zo maar lukraak gedaan. In samenspraak met roostermaker Fred Jonker is bekeken hoeveel collegezalen, groepswerkzalen en PC-zalen er nodig waren om al het onderwijs van De Dreijen naar Forum te kunnen verplaatsen. En, zo benadrukt Zeeuwen meerdere malen, zo veel mogelijk materiaal dat verwijderd is uit het oude VHL-deel is hergebruikt voor de realisatie van nieuwe ruimtes.

Met een forse diamantboor moesten 22 grote gaten geboord worden door 40 á 50 centimeter dikke, betonnen vloeren

Verbeterde luchttoevoer

De verbouwing van het gebouwdeel boven de bieb is meteen maar aangegrepen om ook een andere ingreep uit te voeren deze zomer: de luchttoevoer in het gebouw is verbeterd. Zeeuwen: ‘Er zijn veel meer mensen in Forum dan toen het werd opgeleverd in 2007. Dat betekent dat er ook meer geventileerd moet worden. Met name op de tweede en derde verdieping werden soms best hoge CO2-gehaltes gemeten.’ Vier extra luchtschachten werden daarom deze zomer geplaatst. Het bleek een flinke klus. Met een forse diamantboor moesten 22 grote gaten geboord worden door 40 á 50 centimeter dikke, betonnen vloeren. In de twee vleugels van het gebouw werden gaten gemaakt vanaf het dak tot de tweede verdieping, en in het oude “VHL-deel” kwamen twee schachten vanaf het dak tot de vijfde verdieping. Eén zo’n gat boren duurde acht tot tien uur, meldt Zeeuwen. En dat gaf zoveel geluidsoverlast dat vaak in de nacht en weekenden gewerkt moest worden. Het boren van die gaten gebeurde immers al voor de vakantie, zodat de zomerperiode volledig benut kon worden om de luchtkanalen aan te leggen, het klimaat in te regelen en de verbouwing op tijd af te ronden.

Wat de verbouwing gekost heeft, wil Zeeuwen niet zeggen. ‘Heel veel, maar we zijn binnen het budget gebleven dat door de raad van bestuur was goedgekeurd.’ Vanaf volgend jaar zullen die kosten worden doorbelast aan de huurders. ‘Maar daar tegenover staat dat er geen onderwijs meer is op De Dreijen, wat weer een besparing oplevert.’