Organisatie - 1 januari 1970

Meer fraude bij examens

Er wordt steeds meer gespiekt bij examens. Als schoolkinderen schrijven studenten hele theorieën op in de woordenboeken die ze tijdens examens mogen gebruiken. De examencommissies willen surveillanten nu een actievere rol geven.

Het viel ir Jasper Eshuis van de leerstoelgroep Communicatie- en innovatiestudies op toen hij een keer actief ging controleren tijdens examens. Normaal gesproken zit de surveillant bij examens vooraan aan een tafel zijn eigen werk te doen, met hooguit een schuin oog op de zwetende studenten. Maar toen Eshuis door de ruimte ging lopen en eens goed om zich heen keek, stelde hij fraude vast. Studenten bleken hele theorieën te hebben opgeschreven in de witte ruimte van de woordenboeken die ze mogen gebruiken tijdens het examen. En die schreven ze tijdens het examen over. Eshuis: ‘Ja, zo zielig is het. Dat doe je toch niet op een universiteit.’
Eshuis surveilleerde op de strengere manier bij drie examens Communicatiewetenschappen, en in alledrie de gevallen constateerde hij vals spel. Omdat er normaal gesproken minder strikt gecontroleerd wordt, zou het Eshuis niet verbazen als er vaker wordt gespiekt. En dat klopt, bevestigt mr Sipke de Jong, secretaris van de algemene examencommissie. ‘We krijgen inderdaad meldingen binnen, van waarschuwingen aan studenten tot en met daadwerkelijke fraude. En er is een toename in het aantal gevallen van fraude.'
'De examencommissies willen daarom de kwaliteit van de examinering verhogen’, stelt De Jong. In het nieuwe examenreglement van dit jaar is daarom de rol van de surveillant duidelijker omschreven, er is beter omschreven wat onder fraude verstaan wordt, en de straffen op fraude zijn verhoogd. Ook is er sinds januari een plagiaatscanner beschikbaar, een computerprogramma waarmee docenten werkstukken kunnen controleren op het overnemen van werk van anderen.
Het spieken zit Eshuis hoog. ‘Ik heb het gevoel dat studenten niet beseffen wat ze doen. Het zegt iets over de integriteit en betrouwbaarheid van studenten. Academische vorming houdt ook in dat studenten leren een ethisch oordeel te vellen. Als ze dit doen, is daar iets mis mee. Onze studenten worden opgeleid tot mensen in verantwoordelijke posities. Die moeten te vertrouwen zijn. En de universiteit is ook gebaseerd op onderling vertrouwen en verantwoordelijk gedrag van studenten. Moeten we dan meer gaan surveilleren? Dat is duur en schools en is niet de manier waarop we op een universiteit willen werken.’ / JT