Nieuws - 1 januari 1970

Meer en beter graan door Inref

Zes jaar interdisciplinair onderzoek aan de universiteit werd afgelopen dinsdag afgesloten met de presentatie van een speciale uitgave van het tijdschrift NJAS. Daarin is onder meer te lezen hoe interdisciplinair onderzoek heeft geleid tot meer én gezonder graan in ontwikkelingslanden.

Het Interdisciplinary Research and Education Fund (INREF) startte zes jaar geleden als opvolger van de steunpunten van de universiteit in Costa Rica en Burkina Faso. Inmiddels is het programma verlengd met nog eens zes jaar. Over de resultaten van het INREF-programma van de eerste periode is een speciale editie van het wetenschappelijke tijdschrift NJAS gemaakt. Gasteditor prof. Johan Bouma zei bij de presentatie ervan dat er bij onderzoekers binnen Wageningen UR een grote toewijding is voor interdisciplinair werken.
Rector Martin Kropff liet bij ontvangst van het boekje weten dat in het nieuwe strategische plan van Wageningen UR dat in de maak is, de millenniumdoelen centraal komen te staan. Volgens Kropff is interdisciplinair onderzoek nodig om deze VN-doelen om de armoede in de wereld te verminderen, te realiseren. Een tijdschrift als NJAS, een uitgave van alumnivereniging KLV, kan voor dergelijk onderzoek een podium zijn. Dat is nodig, omdat andere wetenschappelijke tijdschriften vaak monodisciplinair zijn en weinig ruimte bieden aan interdisciplinaire wetenschap.
De speciale uitgave van NJAS laat de voordelen van interdisciplinair onderzoek zien. Zoals in een onderzoek van onder andere dr. Maja Slingerland, coördinator van een INREF-programma. Een probleem in veel ontwikkelingslanden is een gebrek aan opname door de bevolking van ijzer uit voedsel. Eén van de oorzaken is een hoog gehalte aan fytaten in voedselgewassen, waardoor ijzer en zink in de spijsvertering van de mens niet goed worden opgenomen. Agronomen die iets aan het probleem wilden doen, dachten daarom tot nog toe dat ze voorzichtig moesten zijn met fosforbemesting. Want dat verhoogt niet alleen de oogst, maar ook het fytaatgehalte. Een monodisciplinaire benadering komt dus niet verder dan het beperken van bemesting met fosfor, met verlies aan oogst als bijverschijnsel. Samenwerking met voedingskundigen wees uit dat het mogelijk is in de verwerking van de sorghumgranen het gehalte fytaten te verlagen. Een gezamenlijke, interdisciplinaire oplossing kon zo gevonden worden: verhoging van de opbrengst door bemesting met fosfor, gevolgd door verlaging van het gehalte fytaten door verwerking van het graan. / JT