Nieuws - 16 oktober 2014

Meer eenheid is de toekomst van Wageningen

tekst:
Edwin van Laar,Rob Ramaker

Wageningen UR moet één organisatie worden met een gemeenschappelijke cultuur. Dat is de kern van de toekomstvisie die de Raad van Bestuur schetste tijdens verschillende sessies met het personeel.

Foto: Guy Ackermans

Het is een eerste aanzet tot de realisatie van een nieuw strategisch plan voor de komende jaren. Na een aantal maanden brainstormen wil de Raad van Bestuur nu graag feedback van medewerkers.

In de koers tot 2018 staat het idee van One Wageningen centraal, zegt collegevoorzitter Fresco. De RvB wil Wageningen UR omsmeden tot één organisatie met gemeenschappelijke cultuur. Obstakels voor samenwerking tussen Wageningen Universiteit (WU) en DLO moeten verdwijnen. Verder moeten onderzoekers worden gestimuleerd het grote plaatje te zien en niet slechts focussen op hun eigen groep of instituut. Fresco: ‘Het is ook de moeite waard een project binnen te halen voor een ander. Er moet niet te nauw worden afgerekend.’

Ook naar buiten wil Wageningen UR beter laten zien waar het voor staat en nadenken over het Wageningse brand. Enkele multidisciplinaire teams moeten gaan helpen het toegepaste onderzoek interessanter te maken voor opdrachtgevers. Zij bundelen de kennis van meerdere DLO-instituten om direct in te haken op marktvragen.

Sommige plannen waren de laatste maanden al naar buiten gekomen. Zo streeft de RvB naar een volwaardige tweede campus op de Dreijen. En wordt geïnvesteerd in een ‘ecosysteem’ van nieuwe onderwijsvormen naast het campusonderwijs. Denk hierbij aan Massive Online Open Courses, het produceren van kennisclips en het verlenen van licenties op Wagenings cursusmateriaal. Naar verwachting is de definitieve versie van het strategisch plan begin volgend jaar klaar.