Nieuws - 1 januari 1970

Meer dure managers na vorming kenniseenheden

Het aantal managers in hoge salarisschalen is de afgelopen jaren spectaculair gegroeid bij Wageningen Universiteit. Dat blijkt uit het concept-jaarverslag 2003.

Waren er in 1999 nog 28 managers die ingeschaald waren in salarisschaal 13 of hoger, in 2003 was dat aantal gegroeid naar ruim 44. Vooral in 2002, het jaar dat de stafafdelingen van de kenniseenheden werden gereorganiseerd, steeg het aantal goedbetaalde managementbanen.
Het aantal veelverdieners groeit ook bij andere onderdelen van Wageningen UR, blijkt uit andere cijfers over de inkomensontwikkeling. Uit het sociaal jaarverslag van vorig jaar blijkt dat het aantal medewerkers dat meer dan 68.000 euro verdient tussen 2000 en 2002 verdubbelde. In 2000 verdiende 3,8% van de mannen en 0,5% van de vrouwen meer dan 68.000 euro per jaar, in 2002 was dat gestegen tot 8 procent van de mannen en 1,1 procent van de vrouwen.
Dr Dick Verduin van vakbond vawo-cmhf was niet op de hoogte van de ontwikkeling, maar is niet verrast. ,,Wij hebben bij de raad van bestuur bij de reorganisatie van de kenniseenheden hiervoor gewaarschuwd. ‘Pas op wat er met het aantal hogere functies gebeurt’. Er was toen tegelijkertijd een reorganisatie van de stafafdelingen van de kenniseenheden, het bestuurscentrum en het facilitair bedrijf. We hebben toen gezegd dat die processen goed op elkaar af moesten worden gestemd. De raad van bestuur heeft toen niet geluisterd. Jammer. Zeker omdat ze de bureaucratie juist willen terugdringen.’’
De raad van bestuur heeft geen reactie op de cijfers. ,,Wij hebben de cijfers nog niet op deze manier geanalyseerd,’’ aldus woordvoerder Simon Vink. Jolanda Reintjes, die een project leidt dat moet leiden tot besparingen op de overheadkosten, zegt bezig te zijn met een inventarisatie van de personeelsbezetting op stafafdelingen van de kenniseenheden. Die moet rond de zomer af zijn. | K.V.