Nieuws - 1 januari 1970

Meer dure DLO’ers

De bezuinigingen bij DLO hebben de afgelopen jaren geleid tot een opmerkelijke verschuiving. Het aantal mensen dat weinig verdient is gehalveerd, terwijl het aantal grootverdieners stijgt. Dat blijkt uit de directierapportage personeelszaken over het derde kwartaal van 2004.

In totaal verdwenen er bij de instituten sinds 2002 ruim 360 van de 3763 voltijdbanen. Het aandeel DLO’ers dat meer dan 68.000 euro verdient, daalde niet, maar groeide juist van 143 naar 175. Het aantal lager betaalde banen - minder dan 27.000 euro bruto - halveerde.
Bij de universiteit groeide het totaal aantal banen sinds 2002 licht. Het aantal veelverdieners groeide niet. Overigens zijn er aan de universiteit meer hoge inkomens dan bij DLO. Bij de instituten verdient 5,1 procent van de medewerkers meer dan 68.000 euro per jaar, tegen negen procent aan de universiteit. Dat zijn vooral hoogleraren.
Bij het bestuurscentrum en de Social Sciences Group zijn de portemonnees het dikst. 15 procent van de bestuurders en 10 procent van de maatschappijwetenschappers verdienen meer dan de genoemde 68.000 euro. Directeur management van Maatschappijwetenschappen, dr Jan Blom, reageert verrast op de cijfers. ‘Ik heb dat nog niet zo gezien. Even snel nadenkend zie ik wel verklaringen. Voor een deel zou ik die zoeken in het gegeven dat ons personeel ouder wordt. Het aantal banen stagneert, er komen dus minder nieuwe mensen, terwijl het zittende personeel wel elk jaar een beetje beter verdient. Een ander deel van de verklaring is wellicht dat wij ook een ander personeelsbeleid voeren. De mensen die wij aannemen zijn niet alleen meer jonge mensen die we zelf opleiden, maar steeds vaker meer ervaren mensen. Die heb je nodig als je de markt op wilt.’
Bloms verklaring wordt deels bevestigd door de cijfers. Het aantal jonge medewerkers bij DLO daalt snel, terwijl het aantal 55-plussers stijgt. Maar dat verklaart niet alles. Het aantal mensen in salarisschalen hoger dan 15, het topmanagement, groeide van 65 naar 76 banen. Dat komt niet omdat het personeelsbestand van DLO vergrijst. ‘Nee, dat verbaast me wel. Schaal vijftien, zeg je? Dat zijn business-unitleiders, en die verdienen dat lang niet allemaal. Bij ons zijn dat er naast mezelf en Vinus Zachariasse drie, die ken ik allemaal. Dat aantal lijkt me niet gegroeid.’
Blom maakt zich geen zorgen over de gestegen salariskosten. ‘Ik zeg altijd, als je een bos moet omhakken geeft het niet als je een dure houthakker in dienst neemt, als hij maar meer bomen hakt. Het geeft niet als iemand wat meer verdient, zolang je dat maar kan verrekenen in de tarieven.’
Zijn collega Filip van der Heijden reageert ook verrast, maar maakt zich meer zorgen: ‘Zo, zo, dat is een fikse stijging, ook bij ons, zeg je? Ik heb daar geen verklaring voor. Je zou denken dat in tijden dat de broekriem wordt aangehaald kritisch wordt gekeken naar deze salariscategorie. In die zin is dit wel zorgelijk.’ Van der Heijden ziet in de cijfers aanleiding om ‘nog eens goed binnen de organisatie te kijken naar kwantiteit en kwaliteit van het topsegment’. / KV