Nieuws - 13 juli 2016

‘Meer duidelijkheid over voedselmerken gewenst’

tekst:
Rob Ramaker

Voorlichtingsinstantie Milieu Centraal gaat onderzoeken of voedselkeurmerken wel ‘solide’ zijn. Een goed idee, zegt onderzoeker Katja Logatcheva van Wageningen UR. Het huidige merkenwoud zorgt voor verwarring bij consumenten.

Foto: Sandra Mies/MSC

Volgens Milieu Centraal zijn er nu inmiddels tachtig duurzaamheidskeurmerken. Denk aan het Eko- en MSC-merk dat je kunt zien op allerlei producten in de supermarkt. Deze moeten consumenten helpen een ‘goede’ dier- en milieuvriendelijke keuze te maken. Iets wat met name welvarende consumenten steeds belangrijker vinden. Komende maanden wil Milieu Centraal uitzoeken hoe goed bestaande certificeringen daadwerkelijk in elkaar zitten. Zijn de doelen die ze stellen ambitieus? Is het keurmerk begrijpelijk en duidelijk? En wordt het op een eerlijke manier gecertificeerd. De methodiek moet helpen de vele keurmerken in de toekomst te beheren.

Dat is een goed idee, zegt Katja Logatcheva, onderzoeker Consument en ketens bij LEI Wageningen UR. ‘Uit onderzoek van ACM [red: Autoriteit Consument en Markt] blijkt dat onder consumenten redelijk veel verwarring bestaat over het landschap aan keurmerken.’ Zo weten ze niet goed waar merken voor staan, of de visie van consumenten verschilt van hetgeen een keurmerk nastreeft. Ook is het voor klanten vaak niet duidelijk welke organisaties achter een beeldmerk schuilen.

Logatcheva benadrukt ondertussen dat het communiceren met keurmerken naar de consument maar één schakel is in de verduurzaming van onze voedselvoorziening. Onzichtbaar voor consumenten zijn er nog veel meer activiteiten. Zo maken bedrijven onderling afspraken over verduurzaming en zijn sommige keurmerken helemaal niet gericht op consumenten maar andere bedrijven.

Ook zijn sommige vormen van verwarring nooit op te lossen. ‘Soms zijn er trade-offs’, zegt Logatcheva. Zo zijn er duurzaamheidsdoelen die elkaar tegenwerken. ‘Een veel aangehaald voorbeeld is het biologisch varken.’ Zodra het welzijn in de varkenshouderij wordt vergroot, neemt de hoeveel uitgestoten CO2 per kilo vlees toe. ‘Uiteindelijk maken consumenten keuzes, maar ze moeten er vanuit kunnen gaan dat deze daadwerkelijk impact hebben.’

Meer lezen over voedselkeurmerken?