Nieuws - 1 november 2001

Meer dierproeven in Wageningen

Meer dierproeven in Wageningen

Het aantal dierproeven aan Wageningen Universiteit is in 2000 met 10,6 procent gestegen ten opzichte van 1999. Landelijk bedroeg de stijging in die periode 2,8 procent. Dat blijkt uit het rapport over 2000 van de Keuringsdienst van Waren.

Het aantal dierproeven aan Wageningen Universiteit is gestegen van 16.394 tot 18.139. In 1998 waren het er nog ruim tienduizend.

Wageningen Universiteit zet de dieren in voor diverse doeleinden. Zo'n tweeduizend proeven vinden plaats in het kader van onderwijs, de andere zestienduizend hebben betrekking op een wetenschappelijke vraag. Bij vijfduizend dieren bestuderen de onderzoekers het gedrag, bij 2800 een ziekte. Het grootste deel, ruim zevenduizend proeven, hebben een andere, niet nader gespecificeerde wetenschappelijke vraag. Bijna driehonderd Wageningse proeven hebben als doel kanker bij de mens of een ander lichamelijk kenmerk bij de mens op te speuren.

Vis neemt de meest prominente plaats in met bijna achtduizend proeven. Verder vindt er onderzoek plaats met muizen, ratten, konijnen, vogels en amfibie?n en de bekende landbouwhuisdieren kip, rund en varken. | L.N.