Nieuws - 1 januari 1970

Meer computers, ander onderwijs, meer studenten

Meer computers, ander onderwijs, meer studenten

Meer computers, ander onderwijs, meer studenten

Instellingsplan LUW investeert in onderwijsvernieuwing

In vergelijking met het eerste reorganisatieplan Krachtig op Koers trekt de raad van bestuur de komende jaren ongeveer dertig miljoen gulden meer uit voor onderwijsvernieuwing aan de Landbouwuniversiteit. Het bestuur wil na 2003 meer probleemgericht onderwijs, meer computers en - vooral - meer studenten


De raad van bestuur wil met behulp van voorlichtingscampagnes meer studenten naar Wageningen halen. Volgens het op 18 maart gepresenteerde instellingsplan zien vwo-scholieren onvoldoende wat Wageningen te bieden heeft. Ten dele is dat te wijten aan onbekendheid en ten dele aan een verkeerd beeld. Ging het eerste bezuinigingsplan nog uit van 3600 studenten, het instellingsplan rekent op 4500 studenten over vier jaar. Een concreet plan voor de werving heeft het bestuur nog niet, maar het wil zich met name richten op een grotere instroom vanuit het hbo en het buitenland

De nieuwe onderwijsprogramma's die in september 2000 van start gaan, worden opgebouwd volgens het Engelse BSc/MSc-model: een driejarige basisopleiding (BSc), gevolgd door een tweejarig specialistisch vervolg (MSc). In het instellingsplan staat geen gedetailleerde beschrijving van dit onderwijsmodel. Dat wil het bestuur later samen met de onderwijsinstituten bepalen. Wel is duidelijk dat de opleidingen stap voor stap steeds gespecialiseerder moeten worden. De propedeuses van verwante richtingen zullen voor zestig procent bestaan uit gelijke vakken. Van het specifieke deel van de opleiding moet de helft (acht studiepunten) bestaan uit een probleemgestuurd blok. De propedeuses krijgen niet alleen een grote overlap omdat dat geld bespaart, maar ook om studenten de mogelijkheid te bieden om zonder veel vertraging over te stappen naar een andere studierichting

Na het eerste jaar wordt de opleiding steeds specifieker: het tweede jaar moet ongeveer zestig procent opleidingsspecifieke vakken bevatten, het derde tot het vijfde jaar tachtig procent. Nederlandse en buitenlandse studenten zullen na 2003 samen in de collegebanken zitten. De speciale programma's voor buitenlandse studenten zijn volgens het bestuur te duur. Daarom zal al het onderwijs in het Masters-deel in het Engels gegeven worden. Of er voor de buitenlandse studenten eigen opleidingsmogelijkheden blijven, hangt volgens rector prof. dr Cees Karssen af van hun studentenaantal. Voor een richting als MAKS die per jaar zo'n 25 studenten trekt, kun je meer doen dan voor een opleiding met maar een paar buitenlandse studenten.

Het BSc/MSc-model gaat uit van vijfjarige programma's. Daarom krijgt de studierichting Voeding en gezondheid een cursusjaar extra. Die richting heeft nu nog een vierjarig programma. Of ook de twee maatschapijwetenschappelijke opleidingen, Internationale ontwikkelingsstudies en Bedrijfs- en consumentenwetenschappen, een extra jaar krijgen, wil het bestuur nog bestuderen

De nieuwe onderwijsprogramma's moeten voor dertig procent bestaan uit probleemgericht onderwijs, tegen vijf tot tien procent op dit moment. Verder zal de universiteit flink investeren in computers en communicatietechnologie. Via afstandsonderwijs wil het bestuur onderwijs op maat leveren. De rol van de docenten zal daardoor veranderen. Zij zullen minder vaak voor de collegebanken staan en meer tijd kwijt zijn met het ontwerpen en onderhouden van onderwijspakketten en het begeleiden van studenten. Het bestuur wil de computer ook inzetten om het aantal examens te beperken. Studenten zullen vaker toetsen krijgen via de computer

In totaal wil het bestuur de komende vier jaar bijna dertig miljoen gulden investeren in de onderwijsvernieuwing. Daartoe worden de inkomsten uit de derde geldstroom afgeroomd met 4,5 miljoen gulden per jaar. Daarnaast wil het bestuur eenmalig vijf miljoen uit de reserves van de leerstoelgroepen halen en zes miljoen gebruiken van de winst die de universiteit vorig jaar boekte

Voor het onderwijs in de natuur- en de maatschappijwetenschappen komen twee onderwijsteams. Die zullen het basisonderwijs moeten gaan verzorgen van verschillende leerstoelen die worden opgeheven. Het betateam gaat zich bezig houden met wiskunde, chemie en natuurkunde. Het gammateam met economie, methoden van sociaal onderzoek en wellicht onderwijskunde. De teams worden geleid door een universitair hoofddocent. Voor de teams heeft het bestuur twintig arbeidsplaatsen uitgetrokken

Het opleidingsaanbod biedt geen verrassingen, omdat het bestuur het lijstje met de dertien opleidingen al heeft verstuurd naar het Centraal register opleidingen hoger onderwijs (Croho). De dertien opleidingen zullen het aantal afstudeerrichtingen moeten beperken van 78 naar 45. Naast de opleidingsgebonden afstudeerrichtingen komen er zo'n tien interspecialisaties, deels tussen de Wageningse opleidingen, deels tussen Wageningen en andere universiteiten. K.V