Nieuws - 1 januari 1970

Meer bos langs rivieren mooi, maar riskant

Bomen als de salix en zomereik zijn goed bestand tegen overstromingen en passen daarom goed in de plannen van Rijkswaterstaat voor meer bos in het rivierengebied. Dat ontdekten studenten van Wageningen UR en van hogeschool Larenstein. Maar onderzoekers van Alterra zijn vooralsnog huiverig om de ontwikkeling van omvangrijke bossen te adviseren.

Met het oog op eventuele bosuitbreiding langs de IJssel en Waal onderzocht bos en natuurbeheer- student Stefan Vreugdenhil de weerstand van verschillende boomsoorten tegen het wassende water. De salix blijkt, zoals verwacht op basis van studies in het buitenland, ook hier goed te gedijen in en langs de rivieren.
De Salix alba en Salix viminalis blijven het goed doen in zones die gedurende meer dan honderd dagen onder water staan. De salix heeft diverse aanpassingen om te overleven: de capaciteit om snel door te groeien en sterke wortels om weerstand te bieden aan stroming. Verrassend was de uitslag voor de zomereik. Deze boomsoort blijkt, anders dan tot nu toe werd aangenomen, beter bestand tegen overstromingen dan de es.
,,Vreugdenhil had wel wat weinig data om dit echt hard te maken, maar aanvullende gegevens van twee studenten van Larenstein, Bart Bleekers en Hein van Stipdonk, geven hetzelfde resultaat’’, zegt begeleider dr Koen Kramer, bosexpert bij Alterra. ,,Voor de soortenkeus van nieuwe bossen in uiterwaarden kan dit zeker consequenties hebben.''
Kramer vindt de ontwikkeling van nieuwe bossen in het rivierengebied positief, maar waarschuwt tegelijkertijd voor te veel enthousiasme. ,,Men wil meer ruimte aan de rivieren geven voor waterberging bij hoogwater. Dat biedt prachtige mogelijkheden voor nieuwe natuurontwikkeling in het rivierenlandschap. Echter, als dit omvangrijke bossen worden, dan levert dit een belangrijke weerstand op voor het water en daarmee een verhoging van het waterpeil stroomopwaarts. En begrazing door grote hoefdieren kan de bosontwikkeling vertragen.''
Alterra is vorig jaar gestart met kiemingswaarnemingen en -experimenten in het rivierengebied. Het is een samenwerking met Duitse en Franse partners. Alterra heeft de taak om modellen te ontwikkelen waarmee verschillende overstromingsregimes, onder andere als gevolg van klimaatverandering, kunnen worden geëvalueerd. | H.B.