Nieuws - 13 december 2007

Meer bèta’s en voedingskundigen

Wageningen Universiteit heeft dit jaar 12,5 procent meer studenten getrokken dan vorig jaar. Hogeschool Van Hall Larenstein was juist minder in trek. Dat blijkt uit definitieve cijfers over het aantal eerstejaars studenten.
Bij de universiteit hebben vooral de b├Ętaopleidingen en Internationaal land- en waterbeheer flink meer eerstejaars. Internationaal land- en waterbeheer groeide van 28 naar 46 studenten. Ook Moleculaire wetenschappen en Biotechnologie groeiden flink. De grootste bacheloropleiding van de universiteit is Voeding en gezondheid met 104 eerstejaars. Vorig jaar waren dat er 69.
Bij Van Hall Larenstein daalde de instroom juist. Er zijn dit jaar zestig eerstejaars minder dan vorig jaar. In totaal schreef de hogeschool 1034 nieuw studenten in, de universiteit 1241.
Bij de hogeschool was Bedrijfskunde en agribusiness de belangrijkste groeier. Velp heeft twaalf meer bedrijfskundigen dan vorig jaar, Leeuwarden negen. Biotechnologie en Dier- en veehouderij trokken minder studenten.