Nieuws - 26 april 2007

Meer besmette teken

Van de Zorgkrant tot Hart van Nederland, er was deze week geen ontkomen aan: de tussenrapportage van Wageningse onderzoekers waarin voor het eerst een landelijk beeld werd gegeven van de verspreiding en besmettingsgraad van teken.

164_opinie_0.jpg
‘Besmette teek bijt liefst Nederlanders’ (AD) en ‘Tekenbeet in Nederland extra gevaarlijk’ (NOS Journaal). In de media was vooral aandacht voor de conclusie dat gemiddeld 23,6 procent van de in Nederland onderzochte teken geïnfecteerd is met de Borreliabacterie die de ziekte van Lyme veroorzaakt.
Tijdens de persconferentie op vrijdag 20 april zei entomoloog dr. Willem Takken dat dit aanzienlijk meer is dan het Europese gemiddelde van ruim 10 procent, en dan de 7,5 procent uit een eerdere studie in Nederland. Een verklaring heeft Takken niet. ‘Wij staan voor een raadsel. We hebben het op precies dezelfde wijze onderzocht. Opmerkelijk is wel dat we een grote variatie in infectie en dichtheid hebben gevonden.’
De door ir. Arnold - Natuurkalender - van Vliet gepresenteerde top 25 van plaatsen met geregistreerde tekenbeten, kreeg een prominente plek in het Parool. De meeste tekenbeten worden opgelopen in het bos (41 procent) en achtertuintjes (31 procent).
Volgens Van Vliet melden veel deelnemers aan de Natuurkalender dat zij een beet hebben opgelopen bij het tuinieren. ‘Er zijn mensen die zeggen elke dag wel een tekenbeet te krijgen en die vragen serieus of het helpt als ze hun hele tuin afbranden. Dat lijkt me niet zo zinvol.’
Wel zinvol zijn regelmatige inspectie van de huid en het verwijderen van teken binnen 24 uur. In de tuin is het volgens Van Vliet zaak ondergroei en struikgewas kort te houden, omdat teken daaruit op de mens overstappen. ‘Ze vallen niet uit bomen.’