Nieuws - 3 april 2008

Meer asperges door biologische ontsmetting

Telers kunnen vaker en langer asperges telen als ze de grond biologisch ontsmetten, zo blijkt uit meerjarige veldproeven van Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (PPO). Het luchtdicht afdekken van percelen met folie bestrijdt ziekteverwekkers zo goed dat de opbrengsten aan asperges met dertig tot vijftig procent stijgen.

nieuws_2021.jpg
‘Het principe van de biologische ontsmetting is simpel. Na het onderwerken van een groenbemester dekken we de grond af met folie. De bodem wordt dan bijna zuurstofloos en vergist, waardoor er stofjes vrijkomen die ziekteverwekkers doden’, vertelt ir. Jan Lamers, onderzoeker bij PPO Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroente in Lelystad.
De milieuvriendelijke methode is samen ontwikkeld met onderzoeker dr. Wim Blok van de leerstoelgroep Biologische bedrijfssystemen en wordt inmiddels al toegepast. Lamers: ‘Er zijn speciale werktuigen voor ontwikkeld, die snel stroken folie kunnen verlijmen waardoor het technisch ook een stuk eenvoudiger is geworden. Het grappige is dat we hiervoor zogeheten barrièrefolie gebruiken die oorspronkelijk werd gebruikt om te voorkomen dat het gas methylbromide kon ontsnappen. Dat zeer giftige gas werd vroeger gebruikt om van alles en nog wat te ontsmetten.’
Het middel is in Nederland al jaren verboden en andere manieren om bodemmoeheid bij aspergeteelt te bestrijden zijn er eigenlijk niet. De bodemziekte wordt veroorzaakt door twee schimmels uit de fusariumfamilie. ‘Asperges kunnen wel tien jaar op een perceel staan, maar gedurende het seizoen bouwt de aantasting aan fusarium meestal geleidelijk op. Doordat we al sinds 2000 een veldproef met biologische ontsmetting op drie percelen hebben lopen, zien we nu dat de winst vooral in de laatste jaren van de teelt zit. De opbrengst in behandelde percelen is tot vijftig procent hoger en ook de kwaliteit is beter dan op niet-behandelde percelen’, aldus Lamers.
De kosten van de grondontsmetting, zo’n drieduizend euro per hectare, zijn met zo’n meeropbrengst snel terugverdiend. Bovendien kan een perceel al snel na de biologische grondontsmetting weer in gebruik worden genomen. Lamers: ‘Dat is een grote winst. Mijn vader zei altijd dat je minstens een generatie moest wachten en slechts eenmaal per dertig jaar asperges op een perceel kon telen. Voor telers is die snellere rotatie heel gunstig in verband met grondschaarste en het voordeel dat ze vaker gunstig gelegen percelen kunnen gebruiken.’