Nieuws - 1 januari 1970

Meer afgestudeerden direct aan het werk

Van de in september afgestudeerde Wageningse studenten die voor het afstuderen gezocht hadden naar werk, had 57 procent een baan op het moment van afstuderen. Dit percentage ligt aanzienlijk hoger dan bij eerdere afstudeerrondes dit jaar.

Dat blijkt uit de zogenaamde afstudeerenquête. Deze wordt iedere afstudeerronde gehouden om inzicht te krijgen in de arbeidssituatie van jonge Wageningse alumni. Het afgelopen jaar kon van deze groep gemiddeld zo'n 45 procent direct na het afstuderen aan het werk. In 1998 en 1999 lag dit percentage op 55 procent. Dr Marian Bos-Boers van alumnivereniging KLV noemt het een goede start van het academisch jaar, maar vindt het nog te vroeg om te spreken van een blijvende verbetering.
Uit de enquête komt ook naar voren dat de wetenschap een belangrijk werkterrein blijft. Van de afstudeerders zegt 36 procent aan de slag te gaan als onderzoeker, wetenschappelijk medewerker of promovendus.
Een promotie leidt echter niet tot een significante verbetering van het salaris, zo bleek vorig jaar uit een onderzoek van STOAS onder Wageningse afgestudeerden. Daaruit bleek ook dat afgestudeerden werkzaam in de landbouw gemiddeld minder verdienen dan hun collega's buiten die sector. Positief van invloed op het salaris zijn een vaste aanstelling, een leidinggevende functie en het werken bij een bedrijf met meer dan honderd werknemers. / JH