Nieuws - 18 augustus 2010

Meer aanmeldingen bij WU en VHL

Wageningen Universiteit heeft bijna 9 procent meer vooraanmeldingen van eerstejaars studenten. Voor de opleidingen bij Van Hall Larenstein is de belangstelling met 6 procent gegroeid.

De vooraanmeldingen voor bacheloropleidingen bij Wageningen Universiteit tonen een groei van 8,9 procent ten opzichte van vorig jaar. Toen stond de teller in deze week op 885 aanmeldingen. Dit jaar staat hij op 964.
De groei is deels te danken aan de nieuwe bacheloropleiding Tourism, waarvoor zich 26 mensen hebben aangemeld. Voeding en gezondheid groeit uit tot een van de grootste studies met 106 aanmeldingen. Moleculaire Levenswetenschappen heeft 55 aanmeldingen en is daarmee in twee jaar tijd meer dan verdubbeld. De kleinere studies Gezondheid en Maatschappij en Agrotechnologie trekken eveneens meer studenten.
Biologie en Dierwetenschappen
De aanmeldingen voor de grootste Wageningse studie, Biologie, lopen iets terug van 134 naar 118. Mogelijk heeft dat te maken met de landelijke toelatingseisen die een volledig natuurkundeprofiel op de middelbare school verplicht stellen.
Tegelijkertijd kent de Wageningse studie Dierwetenschappen een forse stijging van 55 naar 93 vooraanmeldingen. Natuurkunde is voor deze studie geen verplicht vak; misschien verklaart dat voor een deel de grotere belangstelling voor Dierwetenschappen.
Waarschijnlijk groeit ook het aantal masterstudenten. Het Student Services Center verwacht dit jaar meer internationale studenten.
Hogeschool
De aanmeldingen bij Van Hall Larenstein liggen 6 procent hoger dan vorig jaar. In Leeuwarden heeft de grootste opleiding van Wageningen UR, Diermanagement, nu 269 aanmeldingen (tegenover 247 vorig jaar). Milieukunde groeit ook. In Velp groeit de interesse voor Bos- en Natuurbeheer met veertig procent naar 181 aanmeldingen, maar blijft die voor Tuin- en landschapsinrichting wat achter (182 aanmeldingen tegenover 204 vorig jaar). De kleine Wageningse VHL-vestiging staat met 171 aanmeldingen voor alle opleidingen op een licht verlies. De drie vestigingen samen hebben 1258 aanmeldingen.

Landelijk
Landelijk tonen de aanmeldingen een groei van 0,4 procent bij de universiteiten, meldt het Hoger Onderwijs Persbureau (HOP). Het domein gezondheid kent een groei van 5 procent, gedrag en maatschappij bijna 8 procent. Maar de belangstelling voor taal, cultuur, rechten en techniek vermindert.
De aanmeldingen in het hoger beroepsonderwijs laten een groei van 6,4 procent zien. Dat komt vooral door de instroom van studenten die van opleiding wisselen, aldus het HOP. Het aantal eerstejaars dat direct van de middelbare school komt neemt echter af met 1,6 procent en voor het agrarisch onderwijs zelfs met 5 procent.
Hoe de instroom precies uitvalt, wordt na 1 oktober pas duidelijk. Tot die tijd kunnen studenten zich nog afmelden of inschrijven bij de hoger onderwijsinstellingen.