Nieuws - 1 januari 1970

‘Meer aandacht voor cultuurverschillen in onderwijs’

‘Meer aandacht voor cultuurverschillen in onderwijs’


Docenten beseffen zich niet genoeg welke cultuurverschillen internationale
studenten tegenkomen wanneer ze in Wageningen een opleiding gaan volgen.
Dat zegt de nieuwe hoogleraar ontwikkelingssociologie prof. Leontine
Visser. De manier van les geven zoals dat in Europa en Amerika gebeurt is
geen vanzelfsprekendheid in de rest van de wereld.
Studenten moeten hier zelfstandig kunnen denken en kritische vragen worden
op prijs gesteld. Dat is voor veel internationale studenten nieuw. Dat
bleek bijvoorbeeld toen Chinese studenten letterlijk hun leerstof uit het
hoofd bleken te leren. Visser vindt dat internationale studenten daar voor
aanvang van hun studie beter op voorbereid moeten worden. Dit kan door
studenten kennis te laten maken met de manier waarop hier wetenschap
bedreven wordt en door meer aandacht te geven aan wetenschapsfilosofie dan
het huidige tweepuntsvak. En als het gaat om taalvaardigheid moet de
toelatingstest voor internationale studenten meer nadruk leggen op
luistervaardigheid. Volgens Visser kunnen veel aankomende internationale
studenten wel goed Engels lezen en schrijven, maar verstaan ze de docent
niet. Van de andere kant moeten ook docenten zich meer bewust worden van
culturele verschillen. ,,Onze manier van lesgeven is in de wereld de
uitzondering, en niet de regel,’’ zegt Visser.

Zie pagina 9: Wie echte ontwikkeling wil moet investeren in gamma-
bètasamenwerking