Nieuws - 1 januari 1970

‘Meer aandacht voor Integraal waterbeheer’

Ondanks het feit dat integraal waterbeheer steeds belangrijker lijkt te worden, is het voor Wageningse studenten lastig om zich te specialiseren in dit onderwerp. Dat zeggen vier studenten Internationaal land- en waterbeheer die op 1 december een discussieavond organiseren over dit onderwerp.

‘Er zijn heel veel studenten die iets met integraal waterbeheer willen. Maar als ze zich er echt in willen specialiseren, dan is er geen duidelijk programma’, aldus Eefje Aarnoudse, organisator van de discussieavond. ‘Er zijn genoeg vakken die je kunt volgen, daar ligt het niet aan, en ook zijn er genoeg mogelijkheden voor afstudeervakken. Het probleem is echter dat er weinig docenten beschikbaar zijn voor begeleiding en dat er weinig mogelijkheden zijn je eigen interesse in integraal waterbeheer duidelijk zichtbaar vorm te geven binnen je officiële programma.’
‘Wageningen kent vooralsnog geen officiële specialisatie Integraal waterbeheer’, beaamt Frans Huibers, voorzitter van de opleidingscommissie Internationaal land- en waterbeheer. Dit betekent dat een student wel een afstudeeronderzoek kan doen over het onderwerp, maar dat er op je diploma nooit ‘integraal waterbeheer’ komt te staan. ‘Wat we vaak doen is dat we onze eigen studenten begeleiden wanneer ze iets doen met integraal waterbeheer en dan samenwerking zoeken met bijvoorbeeld promovenda integraal waterbeheer Annemiek Verhallen. Maar deze studenten zullen dit afstudeervak altijd onder de noemer van een andere specialisatie moeten doen, simpelweg omdat integraal waterbeheer nog niet gelabeld is als een aparte specialisatie.’
Inmiddels heeft het Onderwijsinstituut besloten dat er wel een officiële specialisatie komt, bestaande uit de huidige vakken intergaal waterbeheer en afstudeervakken. Huibers: ‘Als alles goed gaat, kunnen studenten dan vanaf september 2006 vanuit drie masters instromen, te weten: International Land en Watermanagement, Environental Sciences en Hydrology’.
Voor Eefje Aarnoudse is dit echter nog niet genoeg. ‘We willen met de discussieavond van 1 december aandacht besteden aan het probleem van een tekort aan begeleiders voor afstudeervakken integraal waterbeheer en tevens met de docenten in discussie over wat ze inhoudelijk willen met de nieuwe specialisatie. Mocht er echt heel veel vraag zijn naar de nieuwe specialisatie en de bijbehorende afstudeervakken dan moeten er misschien maar meer docenten voor deze specialisatie komen.’ / MV