Nieuws - 24 november 2016

Meer aandacht na reorganisatiepijn

tekst:
Roelof Kleis

Reorganisatiepijn is de belangrijkste oorzaak van de onvrede bij Wageningen Marine Research (Imares). Meer persoonlijke aandacht en zorg voor de medewerker moet die pijn verzachten

Medewerkers van Marine Research bij de opening van de locatie Den Helder (Foto: Jaap Lotstra)

Dat stelt directeur Tammo Bult in reactie op de slechte score van zijn onderdeel van Wageningen University & Research in de jongste Medewerkersmonitor. Op vrijwel
alle onderdelen scoort Marine Research dik onder het WUR-gemiddelde.  Bijna de helft van de zee-onderzoekers is niet bevlogen en betrokken en heeft geen hart voor het werk of de organisatie. De instelling scoort een mager zesje op tevredenheid, bijna anderhalve punt lager dan WUR als geheel.

Zowel directeur Bult als Peter van der Kamp, voorzitter van de ondernemingsraad van Marine Research wijten die negativiteit aan reorganisatiepijn. Door de slechte financiële resultaten is er het afgelopen jaar krachtig ingegrepen in de werkwijze en structuur van de organisatie. De
onvrede en onzekerheid die dat heeft opgeleverd, zie je terug in de monitor. Van der Kamp: ‘Er is grote onvrede, dat kan ik niet ontkennen. De medewerkers zijn het niet eens met de besluiten die zijn genomen en willen gehoord worden.’

De knop moet om
Tammo Bult, directeur Wageningen Marine Research

Volgens Bult komt de kritiek niet onverwacht. De directie is de afgelopen maanden in zogeheten Q&A-sessies met tal van medewerkers in gesprek gegaan over de reorganisatie. Uit het verslag van die sessies op intranet blijkt dat de reorganisatie veel pijn heeft gedaan. Er is onduidelijkheid over verantwoordelijkheden, medewerkers ervaren een te sterke focus op de hoofdlocatie  Den Helder en het management staat teveel op afstand.

Die kritiek uit zich in de monitor in onder andere onvoldoendes voor de leiding (5,5), de efficiëntie van de organisatie (5,3) en het genoemde magere cijfer voor algehele tevredenheid. De directie trekt zich de kritiek aan. Volgens Bult ‘moet de knop om’ en is er al een plan van aanpak gemaakt. Dat plan gaat uit van meer persoonlijke aandacht voor de medewerkers en wordt tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst gepresenteerd.

Volgens OR-voorzitter Van der Kamp waren de Q&A-sessies een eerste aanzet tot verbetering. Maar er is meer nodig om de pijnpunten aan te pakken. ‘Wij hebben als ondernemingsraad de monitor nog niet besproken, maar ik ga er zeker op aandringen dat er een commissie komt die de resultaten tegen het licht houdt en met aanbevelingen komt.'

Eerdere berichten over deze medewerkersmonitor: