Nieuws - 27 juni 2011

Meer Wageningse studenten voor de klas

Er zullen meer studenten van de Wageningen Universiteit als docent op het voortgezet onderwijs aan de slag kunnen. Het aantal opleidingen waarmee studenten die de educatieve minor volgen een tweedegraads onderwijsbevoegdheid kunnen halen, wordt uitgebreid.

iStock_000016846694Small.jpg
Studenten van de bacheloropleidingen Bodem, water en atmosfeer, Internationaal land- en waterbeheer en Landschapsarchitectuur en ruimtelijke planning kunnen vanaf september hun bevoegdheid voor aardrijkskunde halen. Studenten van de bachelor Bodem, water en atmosfeer kunnen ook een bevoegdheid halen voor het vak natuurkunde.
Speciaal programma
Voor studenten Dierwetenschappen en Plantwetenschappen komt er een speciaal programma waarmee ze biologieleraar kunnen worden, vertelt Martin Mulder, hoogleraar en hoofd van de leerstoelgroep Educatie- en competentiestudies. ‘Leraren biologie moeten niet alleen over planten kunnen vertellen, maar ook over mensen en dieren. Studenten Plantwetenschappen zouden bijvoorbeeld vakken kunnen volgen bij Humane biologie om hun kennis bij te spijkeren.'
Sinds 2009 kunnen studenten Biologie, Moleculaire levenswetenschappen en Economie en beleid een educatieve minor volgen. Hiermee kunnen ze respectievelijk als tweedegraads docent biologie, scheikunde of economie aan de slag. Als tweedegraads docent mogen ze lesgeven aan onderbouwleerlingen van havo en vwo en vmbo-leerlingen die de theoretische leerwegvariant (oude mavo) volgen.
Nu is dat aantal dus uitgebreid met nog eens zes verwante richtingen, aldus Mulder. ‘Dat is leuk, want het geeft studenten meer keuzemogelijkheden voor hun toekomst. Maar het is ook erg goed voor het veld, want er is een groot tekort aan docenten in de bètavakken. En door de vergrijzing zijn er straks nóg meer docenten nodig.'
Voorproefje
De minor geeft een student een voorproefje van een toekomst in het onderwijs. Volgens Mulder is er de afgelopen twee jaar al veel belangstelling voor de lerarenopleiding geweest. ‘Ik heb goede hoop dat ook studenten uit de nieuwe opleidingen zich zullen aanmelden. Dan kunnen we deze minor wellicht zowel in de eerste als in de tweede helft van het studiejaar aanbieden. Mogelijk kunnen we dit najaar ook een opleiding voor eerstegraads docenten in Wageningen gaan opzetten. Iedere docent afkomstig van een van onze opleidingen, is een ambassadeur van de universiteit.'