Nieuws - 27 oktober 2016

Meer Engels onderwijs zorgt voor meer eerstejaars

tekst:
Rob Ramaker

Introductie van steeds meer geheel Engelstalige bachelors zorgt voor een grotere studenteninstroom. Dit blijkt uit voorlopige cijfers van de Vereniging van Universiteiten (VSNU).

Ook in Wageningen wordt momenteel nagedacht over het invoeren van meer geheel Engelstalige bacheloropleidingen.

Landelijk steeg het aantal eerstejaars bachelorstudenten dit jaar met 8 procent. Mede door een forse instroomgroei van internationale studenten. Zij komen af op het toenemende aantal Engelstalige bacheloropleidingen.

Internationalisering
Dit is goed te zien bij universiteiten die het aanbod van Engelstalige bachelors hebben uitgebreid. Zo trekt de Universiteit Twente (UT) dit jaar 20 procent meer eerstejaars. Dat is vooral te danken aan het toegenomen Engelstalige onderwijsaanbod, zegt de UT tegen universiteitsmagazine UTnieuws. Dit jaar biedt de instelling twaalf Engelstalige bachelors aan tegen zes vorig jaar. Volgend jaar gaan nog eens vier programma’s over.

De Universiteit van Amsterdam (UvA) boog een dalende instroom dit jaar om naar groei. Ruim 18 procent meer eerstejaars wisten de instelling te vinden. Het aantal internationale instromers nam toe met 95 procent – van 426 naar 831. Tegen Folia geeft de universiteit zelf aan internationalisering als voornaamste oorzaak van de groeiende instroom te zien. De universiteit biedt sinds dit jaar Engelstalige tracks aan bij enkele bacheloropleidingen.

Groei
Ook Wageningen University & Research (WUR) heeft plannen voor de invoer van internationale bachelors. Vanaf september 2018 zouden 7 van de 19 opleidingen geheel in het Engels moeten worden aangeboden; andere geïnteresseerde bachelors volgen later. Momenteel is alleen Tourism helemaal Engelstalig.

Groei – bij zowel de UT als UvA als zeer welkom gezien – moet in Wageningen nadrukkelijk geen doel zijn, stelt het Adviesrapport internationale bachelors. Een commissie onder leiding van Harry Bitter, hoogleraar Biobased Chemistry and Technology. Al bleek in Resource #4 dat individuele opleidingsdirecteuren groei bij hun opleiding wel degelijk als wenselijk zien.

De instroom van WUR-studenten is de laatste tien jaar al gestaag gegroeid. Dit jaar begonnen 1600 eerstejaars aan een studie. In 2006 waren dat er 575, en in 2011 ging het om 1042 studenten.

Resource keek aan de Universiteit Twente mee wat de overgang van Nederlands naar Engels betekent voor bacheloropleidingen. Nummer 6 vind je vanaf vandaag overal op Wageningen University & Research in de bakken.