Nieuws - 14 februari 2013

Meer EU-geld voor Wagenings onderzoek

Wageningen UR heeft in 2012 opnieuw meer onderzoeksfinanciering van de EU binnengehaald.

Europa leverde Wageningen UR vorig jaar zo'n 35 miljoen euro aan inkomsten op. Vijf jaar geleden bedroegen de EU-inkomsten nog 27 miljoen. Het binnenhalen van EU-projecten wordt er niet makkelijker op. Ten eerste neemt de concurrentie toe en ten tweede gaat er meer geld naar onderzoek dat leidt tot werkgelegenheid, lees: bedrijven. Wageningen UR haalt wel de meeste EU-projecten binnen van de Nederlandse kennisinstellingen. Op 1 februari 2013 waren er al 442 Europese projecten met Wageningse inbreng: 239 projecten met DLO en 203 met Wageningen Universiteit. TNO volgt met 280 pro¬≠jecten, de TU Delft heeft 254 EU-projecten.