Nieuws - 13 augustus 2015

Meer DLO’ers in het onderwijs?

tekst:
Yvonne de Hilster

Het onderwijs komt mensen tekort, DLO heeft mensen over, en DLO-onderzoekers kunnen specifieke kennis bijdragen aan het onderwijs. Dus waarom niet meer DLO’ers college laten geven? Die geluiden waren de afgelopen maanden op diverse plaatsen te horen. Ook voor One Wageningen zou meer samenwerking alleen maar goed zijn. Maar kan dat wel, deze onderzoekers inzetten in het onderwijs? Is het een goed idee?

Frans van Alebeek DLO, werkt bij Praktijkonderzoek Plant en Omgeving

22_Frans van Alebeek.jpg


‘Ik ben procescoach geweest van een ACT-groep en geef soms gastcolleges op de CAH Vilentum in Dronten en Almere. Het contact met studenten vind ik leuk en inspirerend. Ze zijn op zoek naar kennis en stellen vragen die ik niet meer zou stellen; dat houdt je scherp. Vanuit een DLO-baan kun je niet zo het onderwijs in stappen, daar heb je didactische vaardigheden voor nodig en kennis over het formuleren van leerdoelen en maken van lesplannen. Ik heb een eerstegraads lesbevoegdheid Biologie, maar ben altijd partner naast een docent. Naast scholing is een klik met onderwijs nodig. Het is geen oplossing voor DLO’ers met te weinig uren of projecten.

Tiny van Boekel WU, directeur Onderwijsinstituut

22_MI_Tiny van Boekel.jpg

‘Het inzetten van DLO’ers in het onderwijs is nuttig als hun expertise bijdraagt aan de leerdoelen, en het kan helpen om de stijgende studentenaantallen op te vangen. Maar de praktijk is nog weerbarstig. Ten eerste moet je een manier vinden om DLO’ers net als universitair docenten een BKO (basiskwalificatie onderwijs) te laten halen, om de onderwijskwaliteit te garanderen. Ten tweede is het onderwijsbudget niet afgestemd op de hogere uurtarieven van DLO. Ten derde vallen universitair docenten onder tenure track, en combineren ze onderwijs met onderzoek. Als het onderzoek van een DLO’er door een onderzoeksschool wordt erkend, zou een DLO-medewerker bij een leerstoelgroep kunnen focussen op onderwijs en daarnaast bij DLO onderzoek kunnen doen. Veel hangt ook af van het type onderzoek; confidentieel DLO-onderzoek wordt lastig, en het onderzoek moet wetenschappelijke grenzen verleggen. Het credo One Wageningen houdt wat mij betreft in dat de raad van bestuur deze problemen gaat aanpakken.’

Maria Forlenza WU, werkt bij Celbiologie en immunologie, genomineerd Teacher of the Year Award 2015

22_Maria_Forlenza_pass photo.jpg

‘Lesgeven is wat anders dan een presentatie houden. Bij presentaties moet je indruk maken en mag je een deel van je gehoor ‘verliezen’. Bij lesgeven moet je zo veel mogelijk leerlingen erbij betrekken, langzaam het niveau opbouwen en checken of studenten je verhaal kunnen blijven volgen. Ik probeer ook ieder jaar enkele studenten zonder zin toch enthousiast te krijgen. Of een DLO’er onderwijs kan geven is ten eerste persoonsafhankelijk; ik ken DLO’ers die prima lesgeven. Maar niet iedereen heeft het in zich. Ten tweede hangt het af van iemands expertise: voor sommige onderwerpen kan het goed zijn een DLO-expert te vragen. Ten derde is een cursus van EDUsupport vaak nuttig, ook om de stijl van lesgeven in Wageningen te leren. Tot slot zijn er natuurlijk verschillen de typen onderwijs. Misschien voegt een DLO’er het meest toe bij probleemgericht onderwijs en meer toegepaste activiteiten.’

Coen Ritsema WU, hoogleraar Bodemfysica en landmanagement, tot 2012 bij DLO

22_Coen Ritsema.jpg

‘Ik snap dat er DLO’ers zijn die graag gedetacheerd willen worden bij de universiteit omdat het financieel minder gaat met hun instituut en de markt krimpt. Ook het argument dat dubbelaanstellingen de band tussen DLO en universiteit verstevigen en de overdracht van fundamentele en toegepaste kennis vergemakkelijkt, kan ik volgen. Bij Alterra is jaren met gemengde teams gewerkt. Die zijn nu weer ontvlochten, maar je kunt elkaar in de samenwerking versterken. Veel leerstoelgroepen hebben volgens mij ook behoefte aan een extra docent. Door de te kleine, eerste geldstroom vanuit het ministerie kan dat alleen als je voldoende externe financiering hebt. Iemand die extra tweede en derde geldstroomgeld kan binnenhalen, heeft dan een streepje voor. Of dat een DLO’er of iemand van buiten is, is dan om het even. Want uiteindelijk draait het om de kwaliteit van het individu. En voor het lesgeven heb je natuurlijk wel een onderwijsbevoegdheid nodig.’

Ine van der Fels DLO, werkt bij RIKILT

22_Ine vd Fels.jpg

‘Ik vind het een goede ontwikkeling dat DLO-collega’s op de universiteit college geven en bijdragen aan de ontwikkeling van lesmateriaal. Je kunt voorbeelden uit de praktijk aandragen en ik merk dat de studenten de koppeling naar de praktijk waarderen. Zelf werk ik sinds 1,5 jaar voor een aantal uur per week bij Bedrijfseconomie. Zij huren mij in voor onderwijs en onderzoek. Ik geef nu drie colleges van twee uur over Food Safety Economics. Daarnaast geef ik gastcolleges over bijvoorbeeld de veiligheid van insecten. Ik vind onderwijs geven leuk vanwege de afwisseling met andere werkzaamheden. Door het voorbereiden van de colleges zie ik ook meer samenhang tussen de projecten waar ik voor opdrachtgevers aan werk. Omdat ik geen ervaring met lesgeven had, heb ik begin dit jaar een interne cursus gevolgd. Daar heb ik meer geleerd over hulpmiddelen om colleges afwisselender te maken.’

Illustratie: Henk van Ruitenbeek