Nieuws - 5 april 2001

Meekomen

Meekomen

"Wageningen UR moet, net als LNV, een omslag maken. De voornaamste taak van LNV is niet langer het verdedigen van de belangen van boeren. LNV richt zich nu op de vraag van het publiek naar veilig voedsel en een kwalitatief gewaardeerde groene ruimte. Ook Wageningen moet daarin meekomen, anders heeft het een probleem." Dr. Henk van Latesteijn, plaatsvervangend directeur van de directie Wetenschap en kennisoverdracht van het ministerie van LNV, zei dit tijdens een symposium over internationaal landbouwonderzoek.

De omslag van landbouw naar het dienen van de bevolking is een moeizaam proces, ook bij LNV. "We moeten vaarwel zeggen tegen voorkeuren en relaties die al heel lang bestaan. En we hebben nog onvoldoende gereedschappen in handen om dat nieuwe werk te doen." Daarom moet Wageningen UR ander onderzoek gaan doen, naast het meer traditionele onderzoek binnen de technische landbouwpraktijk. Voedsel en gezondheid, biotechnologie en ook de sociale, economische en politieke aspekten van voedsel en groene ruimte verdienen meer aandacht. | J.T.