Student - 20 september 2007

Medezeggenschapsraad zoekt studenten

Studenten kunnen zich momenteel kandideren voor de twee nog openstaande plekken in de medezeggenschapsraad van hogeschool Van Hall Larenstein (VHL) in Velp en Wageningen. Bij de vorige verkiezingen, vlak voor de zomer, meldden zich maar drie kandidaten voor vijf zetels.

Laura ten Berge, studentlid vanuit VHL Wageningen, vindt het werk voor de medezeggenschapsraad erg zinvol. ‘Vlak voor de vakantie zijn we bezig geweest met het examenreglement’, vertelt Ten Berge. ‘We hebben voor elkaar gekregen dat, zolang een assessment nog niet integraal is, de verschillende onderdelen ervan herkanst mogen worden. Dan doe je echt iets voor studenten.’
De komende tijd staan onder meer op de agenda de doorstroming naar Wageningen Universiteit, de instellingsfusie en duurzaamheid. ‘En bijvoorbeeld de vraag op welke manier we doorgaan met de klaagmuur, het e-mail adres dat we voor studenten hebben opgezet voor klachten. Studenten in de raad helpen hun collega-studenten zo met het oplossen van problemen. Daar komt best veel respons op’, aldus Ten Berge.
In de medezeggenschapsraad zitten in totaal zes VHL-studenten uit Velp en Wageningen. De verkiezingen zijn op maandag 8 en dinsdag 9 oktober.
Meer informatie is te vinden op intranet (onder ‘organisatie’) en aanmeldingsformulieren zijn verkrijgbaar bij de recepties van VHL in Wageningen en Velp.