Nieuws - 1 januari 1970

Medezeggenschapsraad wil schakelklas voor hbo’ers

Medezeggenschapsraad wil schakelklas voor hbo’ers

Medezeggenschapsraad wil schakelklas voor hbo’ers


Veel doorstroomstudenten van het hbo missen de benodigde academische
vaardigheden, daarom moet er voor hen een schakeljaar komen. Dat vindt de
gemeenschappelijke vergadering van de universiteit. De raad van bestuur is
juist zeer te spreken over de kwaliteit van de doorstromers en ziet niks in
een schakelklas.
,,Ik wil niet zeggen dat hbo’ers dommer zijn, maar ze missen academische
competenties’’, aldus Jos Käfer van de Progressieve Studenten Fractie.
,,Hoe slim je ook bent als hbo’er, je hebt toch tijd nodig, om je de
wetenschappelijke vaardigheden eigen te maken, want dat heb je op het hbo
gemist.’’ Volgens dr. Gerrit van Vuren, personeelsvertegenwoordiger in de
gemeenschappelijke vergadering, haalt veertig procent van de hbo’ers geen
diploma. Van Vuren wijt dit aan het zogenaamde `snelweg' verschijnsel, dat
inhoudt dat studenten via havo en hbo sneller hun Masters-diploma kunnen
halen studenten met een vwo-diploma.
,,De kwaliteit van de doorstroom moet omhoog’’, stelt ook drs Wiebe
Wieling, voorzitter van het college van bestuur van Van Hall-Larenstein, de
hogeschool die wil fuseren met Wageningen UR. Van Hall-Larenstein probeert
op dit moment de aansluiting te verbeteren door studenten die willen
doorstromen in het laatste jaar een aangepast studietraject aan te bieden.
In dit traject worden dan speciale eisen gesteld aan de stages en er wordt
extra aandacht besteed aan onderzoeksvaardigheden. ,,Dan is een extra jaar
niet nodig.’’ Na dit traject is het volgens Wieling zelfs mogelijk dat een
doorstromer een verkorte Master volgt, omdat er vrijstellingen verleend
kunnen worden voor beroepsgerichte vakken.
Ook rector prof. Bert Speelman gaf in de overlegvergadering aan niks te
voelen voor een schakeljaar. Volgens Speelman blijkt uit de cijfers dat
doorstromers gemiddeld ongeveer even goed presteren als reguliere
studenten. Ze scoren gemiddeld een tiende punt hoger op gewone vakken en
een tiende lager op afstudeervakken.
,,De cijfers van Speelman kloppen niet meer’’, stelt Käfer van de PSF. Voor
de invoering van de Bachelor, Master structuur was de route van het hoger
beroeps onderwijs naar het wetenschappelijk onderwijs langer en kwamen
volgen Käfer slechts de best gemotiveerde Hbo’ers naar de universiteit.
,,Door de verkorte route wordt de universiteit toegankelijk voor iedereen
en komen er meer hbo’ers met steeds minder motivatie’’, aldus Käfer. De
raad van bestuur en de gemeenschappelijke vergadering overleggen dit najaar
nog een keer over de kwestie. |
G.v.H.