Nieuws - 28 november 2002

Medezeggenschapsraad niet akkoord met reorganisatieplan Maatschappijwetenschappen

Medezeggenschapsraad niet akkoord met reorganisatieplan Maatschappijwetenschappen

De medezeggenschapsraad van het departement Maatschappijwetenschappen gaat niet akkoord met het reorganisatieplan voor de stafafdelingen van de kenniseenheid Maatschappij. De reorganisatie is volgens de raad te duur en zorgt ervoor dat de kenniseenheid te veel grip krijgt op onderwijs en onderzoek.

Volgens de onderdeelcommissie stijgen de overheadkosten na de samenvoeging van de stafafdelingen, terwijl was afgesproken dat de nieuwe structuur geen extra kosten zou opleveren. Verder ziet de commissie niets in het plan om de kenniseenheid zeggenschap te geven over onderwijsinstituut Maatschappijwetenschappen en onderzoeksschool het Mansholtintituut. De kenniseenheid wil het geld voor die twee instituten laten verdelen door een nieuwe beleidsafdeling Onderwijs en onderzoek. De medezeggenschapsraad is bang dat daardoor de onafhankelijkheid van de twee instituten in gevaar komt. De onderdeelcommissie is het vorige week niet eens geworden met de directie. Die zal binnenkort met een nieuw voorstel tegemoet proberen te komen aan de bezwaren.

De ondernemingsraad van het LEI heeft wel ingestemd met de plannen, maar ook zij hebben kritiek op de directie. In een nota hebben de ondernemingsraden van het LEI en Maatschappijwetenschappen laten weten niet tevreden te zijn over het functioneren van de directieraad van de kenniseenheid Maatschappij.

De medezeggenschapsraden vinden onder andere dat de directie te weinig naar buiten is gericht. De leden van de directieraad zijn volgens de medezeggenschap zelden te horen in het publieke debat. Verder stelt de directie zich volgens een nota van de gezamenlijke medezeggenschap te afwachtend op richting het ministerie van LNV.

Ook inhoudelijk zijn de medezeggenschapsraden niet te spreken over de opbrengst van de samenwerking in de kenniseenheid, schrijven zij in de evaluatie: 'Op wetenschappelijk vlak heeft de kenniseenheid nog weinig opgeleverd. (...) Het markantste voorbeeld is de strategie van de kenniseenheid Maatschappij. Dat is totnogtoe een betrekkelijk vaag, oninspirerend stuk, waarin duidelijke keuzes worden vermeden.' De directie van de kenniseenheid was onbereikbaar voor commentaar. | K.V.