Nieuws - 1 januari 1970

Medezeggenschapsorgaan akkoord met nieuwe opleidingen

Medezeggenschapsorgaan akkoord met nieuwe opleidingen

Medezeggenschapsorgaan akkoord met nieuwe opleidingen


De gemeenschappelijke vergadering (GV), waarin de studentenraad en de
medezeggenschapsraad van de universiteit zitting hebben, heeft ingestemd
met de start van drie nieuwe maatschappijwetenschappelijke opleidingen in
2004. Hoewel de raad van bestuur in het overleg met de GV op 17 april niet
met alle voorwaarden van de GV akkoord ging, gaf het grootste deel van dit
medezeggenschapsorgaan toch zijn zegen aan de bacheloropleidingen Economie
en beleid, Toegepaste communicatiewetenschappen en Gezondheid en
maatschappij.

Hierdoor is de weg vrij om verder te gaan met de ontwikkeling van de
opleidingen, die in de ogen van de raad van bestuur van groot belang zijn
om het teruglopend aantal Nederlandse studenten een halt toe roepen. Rector
Magnificus prof. Bert Speelman is tevreden over het oordeel van de GV. Dr
Aad van Tilburg, directeur van onderwijsinstituut Maatschappijwetenschappen
en voorzitter van de taakgroep nieuwe bachelors, is ‘aangenaam verrast’.
,,Na al het gedoe rond vooral Gezondheid en maatschappij twijfelde ik of de
GV met deze opleiding zou instemmen'', zegt Van Tilburg.
Met name onduidelijkheid over de opzet van de opleiding Gezondheid en
maatschappij zorgde lange tijd voor kritiek vanuit de GV. De
medezeggenschapsraad maakte zich onder andere zorgen over de afwezigheid
van een gezichtsbepalende leerstoelgroep. De GV vroeg zich af of Wageningen
Universiteit de benodigde expertise wel in huis heeft en stelde als
voorwaarde voor instemming dat tegelijk met de initiatie van de opleiding
een leerstoelgroep voor gezondheid en maatschappij wordt opgericht. Hiermee
ging de raad van bestuur niet akkoord. Volgens Speelman heeft Wageningen
genoeg expertise in huis en is het opstellen van een leerstoelenplan voor
de opleiding nog niet nodig. Eerst moet gekeken worden naar de vraag van de
studenten die de bacheloropleiding gaan volgen. Wat het precieze
aandachtsveld van de opleiding Gezondheid en maatschappij wordt is dan ook
nog steeds onduidelijk. ,,Het is te vroeg om nu te zeggen welke kant het op
moet. Dat kan richting de sociologie, voorlichting of epidemiologie zijn’’,
zegt Speelman. ,,Het heeft geen zin om nu vlug een leerstoelenplan in
elkaar te timmeren.’’ Volgens de rector hoeft het leerstoelenplan formeel
pas in 2007 klaar te zijn, wanneer de aansluitende masteropleidingen van
start gaan. De raad van bestuur beloofde de GV wel dat de mogelijkheden
rond een kernleerstoelgroep eerder zullen worden verkend. Ook zal een MSc-
programma gericht op de maatschappelijke aspecten van gezondheid en
gezondheidszorg worden vastgesteld, omdat een duidelijke vervolg op de
bachelor nu nog ontbreekt.
De GV wil verder dat de doorstroommogelijkheden voor de opleidingen
Economie en beleid en Toegepaste communicatiewetenschappen door de
betrokken opleidingscommissies en onderwijsinstituten goed bekeken worden.
Vooral de MSc-opleidingen Urban Environmental Management en Environmental
Sciences komen volgens de GV in aanmerking. |
L.M.

Zie verder pag 5: Nieuwe opleidingen ‘met een toefje bèta’