Nieuws - 28 januari 2011

Medezeggenschap zegt vertrouwen op in VHL-directeur

De medezeggenschapsraad van Van Hall Larenstein heeft woensdag het vertrouwen opgezegd in algemeen directeur Ellen Marks. Dat heeft weinig consequenties.

 
‘Het vertrouwen van de medewerkers in de capaciteiten van Ellen Marks is tot een dieptepunt gedaald', verklaart Hans Bezuijen, voorzitter van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van de hogeschool. Woensdagmiddag hebben zowel de medezeggenschapsraad van Larenstein als die van Van Hall het vertrouwen in de algemeen directeur opgezegd, direct na beëindiging van een traject met een mediator.
‘De medezeggenschap heeft tegenover het College van Bestuur al eerder uitgesproken dat Marks onvoldoende kwaliteit heeft om de organisatie te leiden', zegt Bezuijen. Hij benadrukt dat de medezeggenschapsraad geen veranderingen tegen wil houden. ‘Wel willen we voorstellen op hun merites kunnen beoordelen. Maar het komt met deze algemeen directeur niet tot een goede inhoudelijke discussie.'
Dijkhuizen
De vertrouwensbreuk heeft geen consequenties. Aalt Dijkhuizen, voorzitter van het College van Bestuur van de hogeschool, liet meteen weten achter Marks te staan. Het college betreurt de uitspraak van de medezeggenschapsraad en ‘rekent erop dat de medezeggenschapsraad haar verantwoordelijkheid neemt en onverkort blijft meewerken aan het implementeren van de uitgezette koers.' Woordvoerder Simon Vink onderstreept dat de vertrouwensbreuk formeel niets betekent. ‘Bestuurlijk en juridisch gezien past dit niet binnen de bevoegdheden van de medezeggenschapsraad', aldus Vink.
Reorganisatie
De medezeggenschapsraad heeft wel vertrouwen in Rien Komen, directeur bedrijfsvoering en onderwijskwaliteit. Bezuijen: ‘Hij is er vrij kort, maar we denken dat er een goede inhoudelijke gedachtenuitwisseling met hem mogelijk is. Het liefst zouden we de onderwerpen en besluiten met hem bespreken.' Daar hoeft de medezeggenschapsraad niet op te rekenen, reageert Vink. ‘Het college staat pal achter de directie zonder daar een onderscheid in te maken.'
Het college van bestuur wil nu haast maken met de invoering van de strategieplannen die zijn ontwikkeld onder de naam VHL Vooruit. De medezeggenschapsraad wil de reguliere overleggen, die de directie in december opschortte, ook snel hervatten. Volgens Bezuijen is het al te lang stil geweest rondom de reorganisaties bij de stafdiensten en bij Training & Consultancy. ‘Voor de mensen om wie het gaat is het nog steeds onduidelijk wat er precies gaat gebeuren,' legt Bezuijen uit. Hij verzucht: ‘Het is jammer dat er zoveel negatieve energie is gaan zitten in niet-inhoudelijke discussies.'