Nieuws - 30 augustus 2007

Medezeggenschap verwerpt plan centrale raad

Drie van de vier medezeggenschapsraden hebben de raad van bestuur laten weten dat ze niet akkoord gaan met het voorstel om één centrale medezeggenschapsraad te vormen. Alleen de raad van Van Hall Larenstein is voor het plan.

Het plan liep gisteren nog meer averij op. Minister Verburg heeft de kamer laten weten dat het in strijd is met de wet op het hoger onderwijs. Studenten hebben in het plan te weinig te zeggen, en bovendien mogen personeel of studenten van de hogeschool of de instituten geen invloed uitoefenen op besluiten die de universiteit betreffen. De minister schrijft in een reactie op vragen van D66-Kamerlid Pechtold dat zij ervan uitgaat dat Wageningen UR zich in haar definitieve besluit wel houdt aan de wetgeving.
De raad van bestuur wil graag één centrale medezeggenschapsraad voor heel Wageningen UR, met daarin vertegenwoordigers van de verschillende onderdelen. Nu overleggen de bestuurders met vier raden. Het hoofdbezwaar van de tegenstanders van dat plan is de vertegenwoordiging van de universiteit in het plan. Vooral universitaire studenten komen er volgens hen bekaaid van af.
Dat vindt ook Ad Bot van Van Hall Larenstein. ‘Wij hebben overwogen om uit solidariteit tegen te stemmen, maar hebben dat uiteindelijk niet gedaan, omdat voor ons de voordelen groter zijn dan de nadelen. Wij zijn nu slecht vertegenwoordigd op centraal niveau. Dat zou met een centrale raad een stuk beter worden.’ De medezeggenschapsraden van de hogeschool vergaderen doorgaans met de directie van de hogeschool, en spreken maar zelden de raad van bestuur van Wageningen UR. Bot: ‘Daardoor hebben wij nu weinig invloed op zaken die op concernniveau spelen.’
De raad van bestuur heeft de raden om een alternatief voorstel gevraagd. Voorzitter van de centrale ondernemingsraad Gerrit Bruin verwacht dat dit er binnen enkele weken ligt.