Organisatie - 8 september 2016

Medezeggenschap verdeeld over positie Marine Research

tekst:
Albert Sikkema
2

Het onderbrengen van Wageningen Marine Research (voorheen Imares) bij de kenniseenheid ASG is nog geen uitgemaakte zaak. De medezeggenschap is verdeeld en heeft meer tijd nodig om te adviseren, bleek tijdens de vergadering van de WUR Council op 7 september.

<onderzoeksteam van Marine Research>

De raad van bestuur wil Wageningen Marine Research (tot voor kort Imares) onderbrengen bij de Animal Sciences Group. De ondernemingsraad van Marine Research is daar niet gelukkig mee. Een deel van de marine onderzoekers, met name de ecologen, blijft liever zelfstandig. En als ze dan toch bij een kenniseenheid moeten, dan liever bij de Environmental Sciences Group (ESG).

Ook de medezeggenschap van de ASG is niet onverdeeld enthousiast over de mogelijke komst van Marine Research bij de kenniseenheid. De dieronderzoekers voelen verwantschap met de visserij-onderzoekers, maar minder met de ecologen. Voor de OR van de ESG geldt het omgekeerde. Is de opsplitsing van Marine Research over twee kenniseenheden een optie? Niet voor de OR van Marine Research.

Daarom zoekt de WUR Council naar inhoudelijke argumenten bij welke kenniseenheid de toekomst van Marine Research het beste gewaarborgd lijkt. De raad van bestuur meent bij ASG, mede omdat ze in deze fase het verliesgevende instituut Marine Research niet bij de verliesgevende kenniseenheid ESG wil onderbrengen. Maar de medezeggenschap wil niet louter om financiele redenen voor ASG kiezen. Ze wil een betere inschatting van de raad van bestuur van de interne (personeel en organisatie) en externe (opdrachtenmarkt) effecten van het voorgenomen besluit.  

Re:acties 2

 • terug naar de bron

  Even terug naar het begin. Imares is een fusie tussen het RIVO (DLO-instituut voor de visserij) en de vestiging Texel van Alterra. Bij het grote onderzoek naar de kokkelvisserij begin deze eeuw ontstonden er problemen tussen de onderzoekers. Zo objectief mogelijk geformuleerd: het RIVO kwam op voor de belangen van de vissers, Alterra kwam op voor de belangen van de natuur. De raad van bestuur (Dijkhuizen) besloot toen beide kampen te laten fuseren zodat er voortaan met één mond zou worden gesproken. Die fusie is mislukt, als het spreken met één mond ten minste een doelstelling is. Met andere woorden: er is langjarig beleid gemaakt op basis van een incident en het heeft niet gewerkt. Er is dus maar één logische oplossing. oud-RIVO naar de ASG en oud-Alterra terug naar Alterra.

  Reageer
  • Bert Brinkman

   Het lijkt misschien logisch: een terugkeer naar ESG cq ASG, maar het zou de grootste fout zijn die gemaakt kan worden. 'Ondersteuning van de visserij' is overigens een taak die al lang in het verleden ligt. De vragen die Wageningen Marine Research moet beantwoorden betreffen het geheel van de grote open wateren in Nederland (en dat is inclusief het IJsselmeer/Markermeer). De kennis die daarvoor nodig is is vooral ecosysteem gebaseerd, zeg meer: het voedselweb. En de kracht van het instituut is (moet zijn) dat multidiciplinaire antwoorden gegeven kunnen worden. Energie moet juist gestoken worden in een (nog) betere ecologische basis van het instituut, want daar ligt zijn bestaansgrond.

 • marien

  Marien onderzoek vindt plaats in open zee en kustwateren. Dat zijn per definitie natuurlijke gebieden waaruit enerzijds (vis) wordt geoogst en anderzijds aan natuurbescherming wordt gedaan. Het zijn geen gebieden waar door menselijk handelen actief(dierlijk) voedsel wordt geproduceerd. Het mariene onderzoek hoort dan ook niet thuis bij de ASG (productie) maar bij de ESG (omgeving en bescherming). Alleen het kweken van vis in (kunstmatige) visvijvers of afgeschermde wateren hoort bij ASG.
  Juist bij dit soort beslissingen dient de Raad van Bestuur te laten zien dat Wageningen meer is dan alleen economie en voedselproductie.

  Reageer
  • klopt

   Klopt. het belang van onze leefomgeving wordt door WUR nog steeds alleen maar met de mond beleden. Er is sinds Dijkhuizen niets veranderd.


Re:ageer