Nieuws - 20 december 2017

Medezeggenschap stemt in met aanpassing tenure track

tekst:
Linda van der Nat

De centrale medezeggenschapsraad gaat akkoord met het plan van de universiteit om tenure track flexibeler te maken. Wel heeft de raad aanvullende eisen.

© Sven Menschel

De raad van bestuur wil het loopbaanbeleid tenure track verruimen, zodat niet iedereen persoonlijk hoogleraar hoeft te worden en ook medewerkers die veel onderwijs geven carrière kunnen maken. Voor hen komt er een carrièrepad waarbij ze waarschijnlijk zo'n 20 procent van hun tijd aan onderzoek besteden en 80 procent aan onderwijs.

In een brief van 18 december schrijft de WUR Council in te stemmen met het plan voor Tenure Track 2.0. Wel heeft de raad twee eisen waaraan de raad van bestuur tegemoet moet komen. WUR Council-lid Tjitske Geertsema: 'Er moet duidelijk en helder gecommuniceerd worden naar de tenure trackers wat er voor hen gaat veranderen en ze moeten de gelegenheid krijgen daar vragen over te stellen.' Op deze manier hoopt de WUR Council te voorkomen dat er onduidelijkheid of misvattingen ontstaan over de aanpassing.

Afhankelijkheidsrelatie
Daarnaast wil de WUR Council dat er een onderzoek komt naar de afhankelijkheidsrelatie van studenten en promovendi in benoemingsadviescommissies (BAC). De WUR Council wil weten of zij een eerlijk oordeel kunnen geven over de kwaliteit van de tenure tracker. Geertsema: 'We willen voorkomen dat de student of promovendus zich onder druk gezet voelt om een positief advies te geven.'

Geertsema hoopt dat met de 80-20 verdeling een goede link tussen onderzoek en onderwijs gewaarborgd blijft. 'Deze verhouding zullen we zeker evalueren in de toekomstige beoordeling van Tenure Track 2.0.'

Lees meer: