Nieuws - 28 mei 2013

Medezeggenschap mogelijk meer invloed op begroting

Misschien krijgen medezeggenschapsraden alsnog het recht om de begroting van hun onderwijsinstelling op hoofdlijnen af te keuren. Minister Bussemaker is bereid om daarover na te denken.

tweede_kamer.jpeg
Bussemaker ziet nog altijd niets in het voorstel van D66 en de SP om medezeggenschapsraden het recht te geven de begroting van hun instellingsbestuur af te keuren, zei ze in het begin van het overleg gisteravond in de Tweede Kamer. In haar eerdere brief aan de Kamer stond al te lezen dat de medezeggenschap daardoor medeverantwoordelijk zouden worden voor het bestuur. ‘Dan kunnen zij de bestuurder niet meer onafhankelijk controleren.'
Paul van Meenen van D66 begreep die redenering niet, maar kwam de minister tegemoet. Het instemmingsrecht zou zich volgens hem kunnen beperken tot het begrotingsbeleid op hoofdlijnen. Het gaat wat hem betreft niet om de besteding van elke euro. ‘Dan komen we wel iets dichter bij elkaar', zei de minister, die toezegde dat ze er dan nog eens over wil nadenken. Wel verwees ze naar het VVD-Kamerlid Duisenberg, die tijdens het debat een vergelijking had gemaakt met de cockpit van een vliegtuig. De piloot moet openstaan voor suggesties van zijn copiloten, maar dat betekent niet dat je zomaar een purser achter de stuurknuppel zet.
In de Wageningse medezeggenschap mag alleen de Student Council advies geven over de begroting van Wageningen Universiteit - niet bij DLO dus. De Gemeenschappelijke Vergadering (GV) en de Centrale Ondernemingsraad (COR), waarmee de Student Council samen de WUR-council vormt, hebben geen recht om goedkeuring, of advies te geven. Als je de Wet op het Hoger Onderwijs [pdf] (WHW) er op naslaat mag de GV formeel wel advies uitbrengen over de WU-begroting. Dat gebeurt ook in andere steden. De GV geldt in Wageningen echter als een overleg binnen de COR en valt dus onder de Wet Ondernemingsraden (WOR).
De Kamer sprak gisteren over effectiever toezicht in het onderwijs, door bijvoorbeeld docenten en onderzoekers meer tegenspraak te laten geven aan bestuurders.Als rector van Hogeschool van Amsterdam merkte Bussemaker dat leden van de medezeggenschapsraad lang niet altijd goed geïnformeerd zijn, zei ze gistermiddag tijdens een overleg met de Tweede Kamer. ‘Het was niet altijd mogelijk om heel goede gesprekken te voeren.' Daarin wil ze, nu ze minister is, verandering brengen. De deskundigheid van mr-leden moet worden verbeterd en ze moeten meer informatie krijgen van het bestuur. Ook krijgen ze recht om zonder het bestuur te overleggen met de raad van toezicht. Dit najaar komt minister Bussemaker nog met een aparte brief over medezeggenschap aan de Tweede Kamer en wordt het overleg vervolgd.