Nieuws - 23 maart 2011

Medezeggenschap keert zich tegen strategisch plan

Medezeggenschap vreest voor onafhankelijkheid en imago bij toename marktonderzoek. ‘Wetenschap wordt ingezet als productiefactor’

4-Wiebe-Aans-GA--20110321-_.jpg
De foto's waren al gemaakt, de teksten waren klaar en het boekje was al zo goed als opgemaakt: eigenlijk zou het Strategisch Plan 2011-2014 deze maand van de persen rollen. Maar na drie maanden praten zijn bestuur en de twee medezeggenschapsorganen GV en CMO het nog steeds niet eens.
Het belangrijkste bezwaar richt zich op de manier waarop het bestuur de overheidsbezuinigingen wil opvangen. Het strategisch plan meldt daarover: 'Reden om nog meer accent te leggen op de bijdrage die onderzoek en onderwijs leveren als aanjager van de economie en versterking van het bedrijfsleven.'
Twijfelachtig imago
'Op zich is daar weinig op tegen,' reageert Wiebe Aans van de GV, het medezeggenschapsorgaan dat de universitaire belangen behartigt. 'Maar als je steeds verder richting de markt opgaat, wordt de wetenschap steeds meer ingezet als productiefactor en kan de integriteit en het vertrouwen aangetast worden. Daar moet je oog voor hebben, je moet beleid ontwikkelen om dat tegen te gaan. Wageningen heeft toch al het imago dat we sterk onze oren laten hangen naar het bedrijfsleven. De recente Zembla-uitzending over het Wageningse bijenonderzoek is daar een voorbeeld van.'
Ombudsman
De Raad van Bestuur vindt dat de academische waarden voldoende geborgd zijn in de universitaire contracten en de leveringsvoorwaarden van DLO. Woordvoerder Simon Vink: 'De resultaten mogen niet beïnvloed worden, dat is de standaard. Als je onderzoek doet in het hart van de maatschappij zul je altijd discussie hebben. Maar we hebben dertig jaar ervaring met projecten met anderen, waarbij het aanpassen van resultaten nooit aan de orde is geweest.'
De GV heeft vorige week voorgesteld om een ombudsman aan te trekken. Die zou, anders dan de vertrouwenspersonen nu, de middelen moeten krijgen om een zaak te onderzoeken en daar in openheid een uitspraak over te doen. Komende maandag praten medezeggenschap en bestuur opnieuw. Alle partijen verwachten er samen wel uit te komen.
‘Steeds vaker conflicten’

Als voorzitter van de GV komt Studium Generale-medewerker Wiebe Aans op voor de ­academische waarden: ‘Als je meer naar de markt leunt, kun je steeds vaker conflicterende belangen verwachten. Onderzoekers zullen onder druk worden gezet om iets wel of niet te publiceren of te concluderen.
We hebben hier een door Campina betaalde hoogleraar die vertelde dat melk gezond is. En van langer geleden is de kwestie Cees Veeger, de fabrikant van een medicijn heeft zware druk op hem uitgeoefend om niet te publiceren dat een stofje ontbrak in dat medicijn. Veeger publiceerde toch, maar werd wel geconfronteerd met financiële claims die zelfs leidden tot beslaglegging op zijn huis.
Toch denk ik dat er weinig excessen zijn, het is vooral een groot grijs gebied waar je moeilijk zicht op hebt.  Het bestuur zet stappen om de markt te gaan. Dat kan, maar dan moet je ook stappen zetten om de positie van de universiteit te borgen. Daar hoort integriteit en sociaal vertrouwen bij: het publiek moet erop kunnen vertrouwen dat uitspraken van de wetenschap onafhankelijk en waardevrij zijn.’