Nieuws - 16 mei 2013

Medezeggenschap eist onderzoek naar mislukte fusie VHL

'Raad van Bestuur heeft hogeschool te lang links laten liggen.'
RvB zal volgende week antwoord geven.

De medezeggenschapsorganen verenigd in de WUR council zijn opvallend negatief over de rol van de Raad van Bestuur in de mislukte samenwerking met hogeschool Van Hall Larenstein. In een brief van 2 mei aan de Raad spreekt de medezeggenschap van 'aanmodderen' en 'een wanprestatie'. De WUR council 'eist een grondige onafhankelijke externe evaluatie.'
Het steekt de medezeggenschap dat ze pas om advies is gevraagd nadat het besluit tot ontvlechting was genomen. In de brief brengt ze nu een 'ronduit negatief advies' uit over de ontvlechting. Dat advies heeft overigens geen consequenties, de medezeggenschap heeft in deze slechts adviesrecht.
De WUR council legt de bal voor het mislukken van de samenwerking met VHL bij de bestuurders. Ze vindt dat Wageningen UR vooral financiële verplichtingen en procedures bij de hogeschool heeft geïmplementeerd en niet is gekomen tot een inhoudelijke samenwerking, zoals gezamenlijk onderwijs en doorstroom van VHL-afgestudeerden naar de universiteit. Het bestuur zou onvoldoende hebben gedaan om te werken aan het scheppen van draagvlak. Cruciaal vindt de medezeggenschap dat bestuursvoorzitter Aalt Dijkhuizen zich niet manifesteerde als samenbindend leider toen de problemen duidelijk werden. Overigens realiseert de WUR council zich dat de medezeggenschap van VHL, die sinds 2010 met het management in de clinch lag, zich 'steeds meer in zijn eigen positie is gaan ingraven'.
Extern onderzoek
Hoewel de samenwerking inmiddels is beëindigd, wil de medezeggenschap toch een extern onderzoek. 'We willen hier lering uit trekken,' verklaart Nico Lenis, secretaris van de WUR council. 'Het is nogal wat, Wageningen UR had drie pijlers, een belangrijke poot is weggevallen. We willen boven water halen wat er mis gegaan is en wat de rol van de Raad van Bestuur is. Wij hebben daar zelf een idee over, maar het is goed als dat extern wordt getoetst.'
De Raad van Bestuur reageert nu niet publiekelijk op de aantijgingen. Woordvoerder Simon Vink laat weten: 'De medezeggenschap krijgt een antwoord, we zijn bezig met een brief.' De VHL-breuk staat op de agenda van het eerstvolgende overleg tussen medezeggenschap en bestuur, op woensdag 22 mei.