Nieuws - 3 april 2008

Medezeggenschap VHL nog niet akkoord met ict-reorganisatie

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van Van Hall Larenstein stelt scherpe voorwaarden aan de reorganisatie van de ict. De medezeggenschap maakt zich onder meer zorgen over de kosten en de kwaliteit van de dienstverlening, en de personele gevolgen van de overdracht van de ict-diensten aan Wageningen UR.

In een brief aan de hogeschooldirectie van 26 maart, zegt de GMR niet in te stemmen met het ict-reorganisatieplan dat de directie begin maart indiende, als niet aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Zo wil de raad een kostenplafond van iets meer dan twee miljoen euro per jaar. Dat bedrag omvat de basisdiensten van WUR-net, werkplekondersteuning, netwerkaansluitingen en het beheer van servers, en is nauwelijks meer dan wat de hogeschool daar nu aan uitgeeft.
De GMR vindt dat andere kosten die de reorganisatie met zich meebrengt, zoals die voor een sociaal plan, niet voor rekening van Van Hall Larenstein mogen komen. Bovendien mag de overdracht de kwaliteit van de dienstverlening niet aantasten. Verder wil de GMR de verzekering dat Van Hall Larenstein ook in de toekomst onder een lagere tariefstructuur valt dan andere WUR-onderdelen. ‘De hogeschool kent een andere kostenstructuur dan de universiteit en de onderzoeksinstellingen. Wij pleiten altijd voor de sobere variant’, aldus GMR-voorzitter Ad Bot.
Door de reorganisatie verdwijnen 4,4 voltijdbanen bij de ict-afdelingen in Velp en Leeuwarden. Er blijven bij VHL 2,8 banen over. Zes voltijdfuncties verhuizen naar Wageningen UR. ‘We hebben daar vreselijk mee geworsteld’, vertelt Bot. ‘De ict-reorganisatie heeft geen dringende noodzaak en wordt niet ingegeven door bezuinigingen. Anderzijds wordt ict steeds belangrijker heeft het voordelen om deel uit te maken van een WUR-breed netwerk dat de toekomst aankan.’
De precieze personele consequenties zijn nog onduidelijk. De vakbonden gaan daarover met de directie onderhandelen als de reorganisatie begint. De directie van de hogeschool heeft nog niet gereageerd op de brief van de GMR.