Nieuws - 29 november 2001

Medewerkers universiteit vaker ziek door reorganisatie

Medewerkers universiteit vaker ziek door reorganisatie

Problemen door de organisatie van het werk zijn bij Wageningen Universiteit vaker de oorzaak van ziekteverzuim dan bij andere instellingen. Twaalf procent van de medewerkers die zich ziek melden, noemt reorganisatie of andere problemen met de organisatie van het werk als reden voor het verzuim. Bij andere instellingen is dat gemiddeld zes procent. Dat blijkt uit het jaarverslag 2000 van de arbodienst van de universiteit.

Ron Nuijt, de bedrijfsarts voor ongeveer twee derde van de universiteit, telde in 2000 66 medewerkers die langer dan drie maanden arbeidsongeschikt waren door psychische problemen. Een voorzichtige schatting op basis van die gegevens leert dat er door werkgerelateerde psychische problemen ongeveer dertig mensjaren verloren zijn gegaan.

Het is dus opvallend vaak de organisatie van het werk die leidt tot ziekteverzuim. Het gemiddelde ziekteverzuim bij de universiteit ligt met 6,4 procent niet hoger dan het gemiddelde voor overheidsinstellingen. En zaken als een slechte werkomgeving, arbeidsverhoudingen en lichamelijke belasting worden juist minder vaak genoemd als oorzaak voor het verzuim.

Volgens Nuijt is de stijging van het aantal mensen met psychische klachten de laatste jaren groot. Als belangrijkste oorzaak ziet hij de grote veranderingen die de universiteit doormaakt. "Bij de universiteit werken mensen die gekozen hebben voor een semi-ambtelijke carri?re vanwege de bestendigheid die dat biedt. Het management heeft bij zijn plannen te weinig rekening gehouden met de draagkracht van het personeelsbestand."

De bedrijfsarts concludeert dat de betrokkenheid van medewerkers bij hun werk is afgenomen. "Vroeger waren de mensen trots, ze hadden het gevoel dat het 'hun' universiteit was. Nu is men veel afstandelijker. De mensen die ik zie hebben het gevoel dat het management er zit om de plannen van het ministerie uit te voeren en dat ze er niet zijn voor de mensen."

Er zijn veel overeenkomsten met de conclusies uit het onderzoek van TNO-Arbeid, waarover Wb vorige week berichtte. Nuijt was niet verrast door de resultaten van het onderzoek naar de werkdruk bij DLO. "Dat sluit aan bij een trend die wij in onze jaarverslagen van de universiteit al eerder hebben aangegeven. De vraag is alleen wat Wageningen UR er mee doet." | K.V.